Zpět na informační servis

Fakulta stavební ČVUT nastartovala soutěž Hala roku Akademik pro vysokoškoláky

15. března 2022
Text redakce

Po dvouleté pauze dané pandemií spustila Fakulta stavební ČVUT znovu soutěž Hala roku Akademik, v níž studenti vysokých škol se stavebním zaměřením zápolí v oblasti konstrukcí. Jejich úkolem je podle zadání navrhnout a postavit model konstrukce a ten při finále podrobit zatěžovací zkoušce. Soutěž se koná se pod záštitou děkana fakulty prof. Jiřího Máci a ČKAIT.

Soutěž Hala roku Akademik má za sebou již několik úspěšných ročníků a podporují ji významné společnosti ze stavebního sektoru. Studentům pomáhá pochopit, jak působí zatížení na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Zároveň jim dává možnost upozornit na svoje schopnosti a talent a získat i kontakty pro budoucí profesní kariéru.

Atraktivní ceny

Studenti se do soutěže hlásí ve 2 – 3členných týmech. Pro vítězný tým je připravena odměna 50 tisíc korun, na zajímavé ceny se mohou těšit i další týmy. Letos je úkolem studentů navrhnout a zhotovit model konstrukce představující výsek typického pole výrobní haly. Model musí splňovat geometrické, materiálové a statické požadavky. Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT.

Nejefektivnější model i cena za originalitu

V soutěži vítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností. Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. Studenti tak vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci.  Kromě cen v hlavní soutěži ale mohou studenti zároveň získat i řadu dalších ocenění – speciálních cen partnerů soutěže. Firmy je udělují nezávisle na zatěžovací zkoušce, a to na základě vlastního výběru. Soutěž probíhá za velkého zájmu studentů i akademických pracovníků.

Registrace

Dvou až tříčlenné týmy se mohou registrovat do 31. března, finále soutěže se bude na Fakultě stavební ČVUT v Praze konat 20. dubna 2022. Soutěž bude v letošním roce probíhat v národním kole.

Podrobné informace a pravidla k dispozici na: http://halarokuakademik.fsv.cvut.cz/index.html

Zdroj a foto: Fakulta stavební ČVUT