Zpět na informační servis

Elektrizace tratě Šumperk - Kouty nad Desnou skrývá silný příběh

7. září 2016
Text redakce

O titul Stavba roku 2016 se uchází i dílo pro Česko poměrně netradiční. Elektrizace regionální trati v turisticky zajímavé lokalitě je v našich podmínkách poměrně raritní záležitostí, i když v Evropě se jedná o častý model. Uspěje toto dílo mezi desítkami přihlášených?

Významnou se tato stala trať díky nutné výstavbě přečerpávací vodní elektrárny v letech 1978 - 1996. Nepřetržité deště v červenci roku 1997 způsobily značné poškození. Ministerstvo tehdy nedoporučilo obnovu. Situaci zachránil vznik Svazku obcí údolí Desné, který převzal vlastní dráhu a začal s její obnovou. Postupně tak byla dráha opravována a 30. května 1999 byl v celém úseku zahájen pravidelný provoz. Doposud se jedná o jednu z mála tratí, která není majetkem státu.

Nově elektrizována dopravna Kouty nad Desnou
Při projekční přípravě elektrizace byly posuzovány varianty architektonického ztvárnění trakčního vedení ve vazbě na krajinu i zdůraznění a propagace vlastníka trati, tedy Svazku obcí údolí Desné. Byla zvolena úsporná i efektivní varianta s osazením designových tabulek v barvách investora, které zobrazují symboliku podhorského prostředí jesenické krajiny: slunce, hory a lesy a vodstvo.