Zpět na materiály, výrobky, technologie

Chytrý kostel podle vzoru chytrý dům aneb bezdrátová technologie nasazená do památkových objektů

O rekonstrukci osvětlení v malebném chrámu sv. Vavřince v Hodoníně bylo rozhodnuto z důvodu celkového stavu starší elektroinstalace. Původní osvětlení už mělo své roky, bylo nedostatečné i neestetické. Investor, římskokatolická farnost Hodonín, při té příležitosti ještě doplnil požadavek na úsporu energie.


Odpovědí na výše uvedené požadavky bylo nasazení moderních osvětlovacích těles LED s nízkou spotřebou. Jako řídicí systém bylo použito Buspro značky HDL. Buspro dobře vyhovuje tím, že jde o systém hybridní, kromě prvků s připojením na kabelovou sběrnici je k dispozici verze bezdrátová, přičemž oba systémy jsou plně propojitelné. To umožnilo omezit stavební zásahy do interiéru, což bylo důležité zejména v hlavní lodi chrámu, kde byly v maximální míře použity původní kabely a jako spínací prvky světelných kanálů byla zvolena bezdrátová relé s instalací přímo do svítidel, takže klenba nemusela být vystavena žádným stavebním zásahům, vyjma montáže nových svítidel. Podružným přínosem tohoto řešení pak byly minimální nároky na prostor v rozvaděči, kam přibyl jen napájecí zdroj sběrnice, což je modul na DIN lištu o šířce 72 mm.

Vnitřek chrámu obsahuje přes 20 světel s požadavkem na samostatné ovládání. Světla bylo dříve třeba vypínat a zapínat jednotlivě dlouhou řadou vypínačů. Při rekonstrukci se tedy využití funkcí „scény“ nabízelo samo. Kromě scén Mše, Adorace, Křest, Vše vypnout atd. zůstala zachována možnost ovládat každý světelný kanál zvlášť. Obsluha si přínos scén pochvaluje a oceňuje i řešení ovládacích panelů. Použití panelu Buspro Enviro s dotekovým displejem umožnilo spínat jak scény, tak i jednotlivé kanály (kapacita panelu Enviro je zhruba desetinásobná). Nejčastěji používané scény jsou navíc ovladatelné z důvodu okamžité dostupnosti z osmitlačítkového panelu Buspro iFlex.

Podstatným rysem použitého systému Buspro značky HDL je stavebnicové řešení, které snižuje náklady na nezbytné minimum, a dále právě jednoduchost nastavení. Buspro bylo vyvinuto s ohledem na potřeby odborníka v oboru elektrických instalací, který nemá ani čas ani úmysl se pouštět do studia programování, a proto systém omezuje požadavky na nastavení na minimum. Buspro přitom zajistí i pokročilé funkce osvětlení požadované uživatelem. Průměrně kvalifikovaný elektromontér, za předpokladu běžné orientace v OS Windows, je schopen nasazovat Buspro do svých realizací po dvoudenním školení, které distributor tohoto systému HDL Automation s.r.o nabízí zdarma. Osobně se lze se systémy automatizace seznámit a vidět některé jejich funkce v showroomu v Praze, Italská 35. Na webových stránkách je ke stažení vzorová ukázka automatizace domácnosti 4+kk včetně rámcové cenové kalkulace. Inspirací mohou být i další reference.

www.hdl-automation.cz