Zpět na stavby

Chrudim: ze zdevastovaného kostela je muzeum barokních soch

11. února 2012
Mgr. Leoš Strouhal

Památkově chráněný komplex kapucínského kláštera s dominantou kostela sv. Josefa je součástí centra města Chrudimi. Po padesáti letech devastace se bývalý kostel stává městskou kulturní institucí a svou expozicí zaměřenou na venkovskou barokní plastiku přesahuje regionální význam. Součástí komplexu kláštera jsou zahrady, jejichž rekonstrukcí vznikl veřejný prostor s funkcí městského parku. Rekonstrukce areálu získala titul Stavba roku 2011 Pardubického kraje.


Jako církevní komunita zanikl chrudimský kapucínský klášter, založený v druhé polovině 17. století, po druhé světové válce, když z něj odešli poslední příslušníci řádu. Stalo se tak 6. července 1949. Od této doby byl kostel, jenž sloužil například jako skladiště, devastován. Teprve změna ideologického přístupu umožnila pojetí jeho současného využití jako kulturní instituce.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Muzeum barokních soch a rekonstrukce klášterních zahrad
Investor: Město Chrudim
Projektant: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Stavbyvedoucí: Lubomír Mutňanský, Lukáš Mareček
Celkové náklady: kostel - cca 92 mil. Kč (z toho 34,9 mil. Kč dotace EU), zahrady - cca 23,3 mil. Kč (z toho 18,1 mil. Kč dotace EU)
Doba výstavby: 01/2009-11/2010

Hlavní loď - současná podoba
¤ Hlavní loď - současná podoba

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2012).