Zpět na informační servis

CENY ČKAIT 2009 za šestý ročník soutěže Cena Inženýrské Komory

14. dubna 2010
Text redakce

Na shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, které se konalo v sobotu, 20. března 2010 v Majakovského sále Národního domu v Praze Vinohradech byly předány CENY ČKAIT 2009 za šestý ročník soutěže Cena Inženýrské Komory.

Hodnotitelská porota zohlednila zejména původnost navrhovaných řešení, technickou úroveň navrhovaných řešení, přínos životnímu prostředí a schopnost aplikace a realizace.

Oceněné inženýrské návrhy
V souladu s kritérii soutěže hodnotitelská porota navrhla ke schválení představenstvu ČKAIT ocenění následujících inženýrských návrhů:

 

  • Ocelová konstrukce protihlukového tunelu Hradec Králové

Účastník: Ing. Vladimír Janata, CSc., OK ČKAIT Praha
Spolupracovník: Ing. Jiří Lahodný
Firma: EXCON, a.s.
Stručná anotace inženýrského návrhu: Ocelová konstrukce protihlukového tunelu v Hradci Králové o délce 179 m byla navržena jako předpjatá pomocí systému táhel. Konstrukční řešení umožnilo naplnit zajímavou architektonickou vizi a zároveň významnou úsporu materiálu. Montážní a předpínací postup konstrukce umožnil nepřetržitý silniční provoz na polovině zastřešované komunikace téměř po celou dobu stavby. (Oceněný návrh byl představen v čísle 03/09 2009 časopisu Stavebnictví.)

Ocelová konstrukce protihlukového tunelu, Hradec Králové
¤ Ocelová konstrukce protihlukového tunelu, Hradec Králové

  • Mosty mimoúrovňového propojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci-Balinách

Účastník: Ing. Marek Foglar, Ph.D., OK ČKAIT Praha
Autorský kolektiv: Ing. Pavel Hustoles, Ing. Pavel Fischer, Ing. Ladislav Šašek, CSc.
Firma: Mott MacDonald Praha, s.r.o.
Stručná anotace inženýrského návrhu: Inženýrský návrh zahrnuje dva síťové oblouky o rozpětí 73,5 m a navazující rampy z předpjatého betonu. Čtyři mostní objekty tvoří jeden statický dilatační celek o půdorysném tvaru maltézského kříže. Síťové oblouky o takovýchto rozměrech nebyly dosud v ČR realizovány a tvoří reprezentativní vstupní bránu do města Třinec. (Oceněný návrh je představen v dalším článku tohoto čísla časopisu Stavebnictví.)

Mosty mimoúrovňového propojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci-Balinách
¤ Mosty mimoúrovňového propojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci-Balinách

Čestná uznání

  • Pavilon P v areálu Veletrhy Brno a.s.

Účastník: Ing. Petr Brosch, OK ČKAIT Brno
Firma: OKF, s.r.o.
Stručná anotace inženýrského návrhu: Nový výstavní pavilon brněnského výstaviště, umístěný z jeho jihozápadní strany, je unikátní svými rozměry kompaktního kvádru: délka cca 220 m, šířka cca 90 m a průměrná výška 16 m ? je největším výstavním pavilonem ve střední Evropě.

Pavilon P v areálu Veletrhy Brno a.s.
¤ Pavilon P v areálu Veletrhy Brno a.s.

  • Projekt rekonstrukce Znojemského viaduktu

Účastník: Ing. David Kmošek, OK ČKAIT Brno
Firma: SUDOP Brno, spol. s r.o.
Stručná anotace inženýrského návrhu: Znojemský viadukt převádí jednokolejnou trať Šatov ? Znojmo přes údolí řeky Dyje. V důsledku havarijního stavu původního příhradového mostu bylo v roce 1992 přistoupeno k výměně nosné konstrukce za mostní provizorium ŽM16, v současné době je realizována přestavba v rámci stavby Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov ? Znojmo. replika klockor