Zpět na informační servis

CENY ČKAIT 2008 za pátý ročník soutěže Cena Inženýrské Komory

24. dubna 2009
Text redakce

Na Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, které se konalo 21. března 2009 v Majakovského sále Národního domu v Praze na Vinohradech, byly předány CENY ČKAIT 2008 za 5. ročník soutěže Cena Inženýrské Komory.

CENA ČKAITHodnotitelská porota ve složení: Ing. Jindřich Pater - předseda, prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., Ing. Svatava Henková, CSc., prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., Ing. Pavel Štěpán, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. a Ing. Jiří Vogel zohlednila zejména: původnost řešení, přínos životnímu prostředí, funkčnost řešení, technickou úroveň řešení, použití nové technologie a schopnost aplikace a realizace.

Oceněné inženýrské návrhy
Na základě návrhu hodnotitelské poroty představenstvo ČKAIT schválilo ocenění následujících inženýrských návrhů:

Nosná ocelová konstrukce hangáru v Ostravě - Mošnově
Účastník: Ing. Vladimír Janata, CSc., OK ČKAIT Praha
Spolupracovník: Ing. Miloslav Lukeš
Firma: EXCON, a.s. Praha, Sokolovská 270/201, 190 00, Praha, Vysočany

Nosná ocelová konstrukce hangáru v Ostravě - Mošnově
¤ Nosna ocelova konstrukce hangaru v Ostravě - Mošnově

Čistírna odpadních vod Náměšť nad Oslavou
Účastník: Ing. Jan Gallus, OK ČKAIT Brno
Firma: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00, Brno

Čistírna odpadních vod Náměšť nad Oslavou
¤ Čistirna odpadnich vod Naměšť nad Oslavou

Představení oceněných návrhů naleznete zde:

Odměna za trvalou a vysoce odbornou aktivitu v průběhu všech pěti ročníků soutěže Cena Inženýrské Komory
Představenstvo ČKAIT na základě doporučení poroty dále schválilo v souladu s kritérií soutěže přidělit finanční odměnu ze strany ČKAIT za trvalou a vysoce odbornou aktivitu v průběhu všech pěti ročníků Ceny Inženýrské Komory následujícím účastníkům:

Ing. Vladimír Janata, CSc., OK ČKAIT Praha
Firma: EXCON, a.s. Praha, Sokolovská 270/201, 190 00, Praha, Vysočany

Prof. Ing. Jiří Stráský, DrSc., P.E.
Firma: Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (SHP), Bohunická 50, 619 00, Brno

Předávání CENY ČKAIT 2008 na Shromáždění delegátů ČKAIT
¤ Předavani CENY ČKAIT 2008 na Shromažděni delegatů ČKAIT