Zpět na informační servis

Cena Inženýrské komory 2020 - přihlaste svůj návrh!

26. května 2020
Text redakce

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vyhlásila již 17. ročník soutěže Cena inženýrské komory 2020. Posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.

Soutěž vyhlašuje ČKAIT každoročně, vždy na začátku soutěžního roku na Shromáždění delegátů (SD) ČKAIT. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v letošním roce mimořádně vzhledem k celkové situaci v souvislosti s nemocí COVID-19 způsobené koronavirem cestou Tiskové zprávy dne 26. května 2020. Vyhlášení soutěže a výsledků soutěže bude zveřejněno v periodikách a na internetových stránkách ČKAIT, v odborném tisku a prostřednictvím oblastních resp. regionálních kanceláří ČKAIT. Do soutěže v roce 2020 budou přijaty přihlášky, jejichž inženýrské návrhy budou projektově nebo realizačně dokončeny v soutěžním roce 2020 nebo v předchozích dvou letech, tj. 2018 a 2019 a splňují podmínky soutěže, případně byly vyhodnoceny cenou ČKAIT na krajských soutěžích jednotlivých oblastí ČKAIT v aktuálním roce. Přihlašovatelem inženýrského návrhu může být pouze řádný člen ČKAIT s případnými spoluautory, členy i nečleny ČKAIT. Přihlášku do soutěže a její přílohy nutno zasílat na příslušnou kancelář ČKAIT, kde je přihlašovatel registrován. Uzávěrka přihlášek je 31. 10. soutěžního roku.

Podrobné informace o podmínkách přihlašování a hodnocení návrhů viz https://www.ckait.cz/vyhlaseni-17-rocniku-souteze-ceny-inzenyrske-komory-2020