Zpět na stavby

Bytová výstavba v letech 2021 a 2022

13. dubna 2023
Ing. Petra Cuřínová

Zatímco v roce 2021 se podařilo po covidu opět započít bytovou výstavbu ve fázi zahajování, dokončování rozestavěných bytů vázlo z důvodu nedostatku stavebních kapacit a zvyšování cen stavebních materiálů. V roce 2022 byla situace opačná – bytovou výstavbu se vloni dařilo spíše dokončovat než zahajovat.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

V roce 2022 byla zahájena výstavba 41 546 bytů a tento počet meziročně klesl o 7,7 %. K růstu přispěly výsledky z 1. čtvrtletí, ovlivněné nižší základnou ze začátku loňského roku, poznamenaného covidem. V dalších čtvrtletích pak počty bytů klesaly. V rodinných domech počty zahájených bytů letos klesly pod úroveň roku 2021 o 5,5 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 15,2 %. Nejvíce bytů se zahájilo ve Středočeském kraji (převážně rodinné domy) a v Praze (bytové domy).

Během roku 2022 bylo dokončeno 39 460 bytů, což je nejvyšší hodnota od roku 2007, a tento počet se meziročně zvýšil o více než desetinu (+14,1 %). Obě hlavní kategorie výstavby byly v růstu, ale vývoj byl rozdílný. Zatímco v 1. čtvrtletí se zdálo, že dokončování rodinných domů se podařilo po nepřesvědčivých výsledcích z loňského roku rozběhnout a bytové domy stagnovaly, ve 2. čtvrtletí byla si­tuace opačná. Počet dokončených bytů se zvyšoval díky kategorii bytových domů, ale dokončování rodinných domů vázlo také z důvodu růstu cen materiálů a nedostatku stavebních kapacit. V druhé polovině roku se pak obě kategorie dostaly nad loňskou úroveň a zejména u bytových domů byl tento růst výrazný. Nejvíce se dokončovalo ve Středočeském kraji a Praze.

Chceme-li detailnější informace za bytovou výstavbu, pak je potřeba vycházet z roční statistiky, ve které jsou aktuálně k dispozici data za rok 2021, přičemž se zaměříme na základní sledovanou statistickou jednotkou, kterou je byt. V roce 2021 se postavilo na našem území 19 tisíc bytů v rodinných domech a 11 tisíc bytů v těch bytových. Tyto dva typy bytů mají několik specifik.

V roce 2021 činily průměrné investiční náklady na výstavbu jednoho bytu v rodinném domě 4,1 mil. Kč a oproti bytu v bytovém domě vyjde cca o 1,15 mil. Kč dráž. Mezi kraji existují relativně velké rozdíly. Konkrétně v Ústeckém kraji se staví nejlevnější byty v bytových domech – inves­tiční náklad na takový byt činí v průměru 1,8 mil. Kč. Jsou tedy průměrně o milion levnější než ve zbytku republiky. Byty v rodinných domech jsou nejlevnější také na severu, a to v Karlovarském kraji, kde takový byt přijde na 3,6 mil. Kč. Není překvapením, že Praha drží prvenství v nejvyšších investičních nákladech na byt jak v bytovém domě (3,9 mil. Kč), tak v rodinném domě (6,8 mil. Kč).

Dispozice bytů

Mezi další důležitou odlišnost patří velikost a dispozice bytu. Byty dokončené v roce 2021 v bytovém domě měly průměrnou obytnou plochu 51 m2 a užitnou 66 m2, oproti bytům v rodinným domech jsou téměř poloviční. Rozdíl je samozřejmě rovněž i u dispozice – u bytů v bytových domech je nejčastější 2+1. V případě rodinných domů je dispozice v průměru o dvě místnosti větší. Pokud bychom dali do souvislosti velikost bytu a odpovídající investiční náklady, 1 m2 obytné plochy v rodinném domě vyjde na 45 tis. Kč, oproti tomu v bytovém domě stojí 58 tis. Kč/m2. Z toho vyplývá, že investiční náklady na byt v rodinném domě vycházejí v přepočtu na metry čtvereční levněji.

Energetická náročnost

Byty v rodinných a bytových domech se liší také mírou energetické náročnosti. V bytové statistice rozlišujeme tři třídy: A (mimořádně úsporná), B (velmi úsporná) a C (úsporná). Obecně lze říci, že byty v rodinných domech jsou v průměru méně energeticky úsporné, avšak z dlouhodobého hlediska u nich dochází k relativně rychlému snižování energetické náročnosti. Pro srovnání před jedenácti lety převažovala u těchto bytů kategorie C a tvořila 65 %. V současné době převládá kategorie B, do níž spadá 68 % bytů. Kategorie C je zastoupena jen z 24 % a 9 % bytů splňuje nejpřísnější podmínky, a patří tak do kategorie A. Rozložení energetické náročnosti bytů v bytových domech se liší zejména dominantnějším zastoupením třídy B (81 %) a naopak nižším zastoupením třídy A (4 %). Vzhledem k tomu, že jsou pravidla pro stavby přísnější než dříve a také rostou ceny energií, dá se v dalších letech očekávat nárůst výstavby mimořádně úsporných domů.

Nosná konstrukce

Posledním významnějším rozdílem mezi bytem v rodinném a bytovém domě je v zastoupení typu materiálu nosné konstrukce. U dokončených bytů v bytových domech v roce 2021 mělo zděnou nosnou konstrukci 55 %. Panely a monolity představovaly 36 %, jiné materiály nebo jejich kombinace tvořily 9 %. Dřevěnou nosnou konstrukci měly bytové domy jen v řádu jednotek. V případě bytů v rodinných domech je dominance cihel a tvárnic patrnější, v roce 2021 tvořila zděná nosní konstrukce 83 %. Panely a jiné stavební materiály u bytů v rodinných domech nehrají významnější roli (2 %).

Naopak právě dřevo je druhým nejvyužívanějším stavebním materiálem rodinných domů (14 %). Lze říci, že v posledních letech význam dřevostaveb neustále roste. Byty v rodinných domech-dřevostavbách v roce 2021 dosáhly oproti roku 2000 dvacetinásobku, konkrétně se jich postavilo 2 732, kdežto před dvaceti jedna lety jich bylo pouhých 136.

U dřevostaveb rozlišujeme různé druhy svislé nosné konstrukce. Nejvíce je zastoupen lehký rámový skelet, který se dlouhodobě pohybuje kolem 80 %, přičemž rozlišujeme staveništní a panelovou montáž; jejichž zastoupení je zhruba půl na půl. Dalších 10 % připadá na sruby a roubenky, které se vyskytují především v horských oblastech a nabízejí dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu. Zbylá procenta tvoří těžké skelety a panely z masivního dřeva.

Výstavba dřevostaveb je prostorově podmíněná, promítá se do ní jak dostupnost materiálů, což nahrává podhorským oblas­tem, tak také výskyt firem, které jsou schopny dřevostavby realizovat. Zřejmě největší výhodou dřevostaveb jsou nižší investiční náklady a rychlost výstavby. V extrémním případě může na základové desce vyrůst takový dům během jednoho dne a přibližně za tři měsíce může být kompletně dokončen. Pokud budeme posuzovat celorepublikové průměry, pak se pohybujeme kolem dvou let a dvou měsíců mezi vydáním stavebního povolení a dokončením stavby. To se nezdá jako závratně nízké číslo, ale i přesto je výstavba bytů ve dřevostavbách o rok a měsíc kratší než u bytů ve zděných rodinných domech.

Investiční náklady jsou v takovém případě obecně nižší a v čase rostou pomaleji než u zděných domů. V roce 2021 vyžadoval byt ve dřevostavbě investiční náklady v hodnotě 3,5 mil. Kč, což je o 600 000 Kč méně než u zděné. U energetické úspornosti stejně jakou u předchozích typů konstrukcí dochází k přechodu z dominantní třídy C (úsporné) na třídu B (velmi úspornou) a zároveň se v uvedeném případě dlouhodobě vyskytuje nejvyšší podíl mimořádně úsporné třídy A (10,5 %).

Omezená výstavba bytových domů ze dřeva je ovlivněna také omezením čtyřmi poschodími stanoveným zákonem. V poslední době je však patrný zájem o dřevostavby ve veřejném sektoru, například o školy, školky a kanceláře. Vzhledem k dramatickému růstu cen stavebních materiálů, zejména těch jílovitých, je pravděpodobné, že růst podílu dřevostaveb by mohl pokračovat nejen u rodinných domů.

Celý článek naleznete v archivu čísel 03/2023.

Ilustrační foto: Metrostav a.s.