Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 03/2023

V čísle 03/2023 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

Obnova funkcionalistické vily v Olomouci
Vila z třicátých let 20. století nezapře inspiraci funkcionalistickou architekturou. Architektonické řešení se projevuje zejména otevřeným půdorysem hlavního podlaží, jednoduchou nečleněnou fasádou s výrazným nárožním i severním schodišťovým oknem a zastřešením plochou střechou.
(foto: Roman Mlejnek)

Výstavba nájemních domů AFI Home Kolbenova, budovy D a E
Revitalizace brownfieldu v Praze 9-Vysočanech zahrnuje moderní bytovou zástavbu, ubytovací zařízení, kanceláře a obchody, to vše obklopené parkem. Výstavba nové čtvrti probíhá postupně. Nově dokončený objekt D + E bude podle záměrů investora sloužit k nájemnímu bydlení.
(foto: Metrostav a.s.)

Rekonstrukce ČEZ stadionu Kladno
Kladenský zimní stadion z roku 1959 byl zastřešen ocelovou lamelovou skořepinou. Po rekonstrukci má novou střechu válcovitého tvaru tvořenou příhradovými obloukovými vzpínadlovými vazníky na rozpětí 58,3. Má nové opláštění fasády, novou vzduchotechniku, novinářskou tribunu, prostory VIP, dva nové výtahy, prostory pokladen a fanshopu.
(foto: EXCON, a.s., Josef Poláček, Luděk Šipla)

Vodík v energetice a dopravě
Při hledání možných postupů dekarbonizace energetiky i mobility se jako jedna z možností jeví akumulace energie z bezuhlíkových zdrojů (obnovitelných občasných zdrojů energie a jaderných elektráren) do stlačeného nebo dokonce zkapalněného vodíku. Ten je pak možno převádět zpět na elektřinu či teplo, např. pomocí palivových článků.
(foto: Jan Macek)

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 11. dubna 2023.