Zpět na osobnosti, rozhovory

Bedřich Hacar

12. prosince 2011
Petr Zázvorka

Jméno profesora Bedřicha Hacara se možná ne zcela právem nachází poněkud ve stínu jeho slavného učitele a předchůdce, profesora Františka Kloknera. Zanícení pro vědu i vlohy pro její aplikaci v praxi však spojují obě velké osobnosti českého stavitelství natolik, že úspěch společného díla, kterým bylo především založení a úspěšné fungování ústavu nesoucího dnes Kloknerovo jméno, by bez jejich mnohaleté spolupráce nebyl představitelný.

Autor:


Pracoval téměř třicet let jako redaktor a posléze vedoucí tiskového odboru firem Vodní stavby Praha a Zakládání staveb. Od vzniku časopisu Stavebnictví je členem jeho redakce, kde mimo jiné vede rubriku Osobnosti stavitelství. Svůj dlouhodobý zájem o historii stavebního odvětví promítl do stejnojmenné knihy vydané v roce 2016.

Jestliže byl akademik František Klokner tím, kdo stál vždy v čele často urputného boje o samu existenci a později i prestiž potřebné instituce, pak akademik Bedřich Hacar zajišťoval řadu let bezchybný chod a později, když byl v čele ústavu, přispěl význačnou měrou k jeho rozvoji a zařazení mezi světově uznávaná vědecká pracoviště.

Profesor Bedřich Hacar
¤ Profesor Bedřich Hacar

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 11-12/2011).