Zpět na informační servis

Anketa: Jak vnímají stavební firmy současnou ekonomickou situaci

23. ledna 2009
Text redakce

Dálniční stavby Praha, a.s.
Ing. Tomáš Hajič,
člen představenstva

Jak byste zhodnotil rok 2008 z pohledu ekonomických ukazatelů?
DSP, a.s., v roce 2008 zopakovaly a mírně vylepšily ekonomické výsledky roku 2006 a z tohoto pohledu je rok jistě velmi úspěšný.

Jaká je pozice realizačních firem a výrobců stavebnin v současné finanční a hospodářské krizi?
Stavební firmy v oblasti dopravních staveb financovaných ze SFDI a ostatních evropských zdrojů mají zajištěnu zakázku na několik let dopředu a tím je naše pozice velmi stabilní.

Chystáte v souvislosti se současnou ekonomickou situací nějaká konkrétní opatření?
Naopak se zaměřujeme na kapacitní pokrytí nárůstu zakázky v nejbližších dvou letech.

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Ing. Jan Krampl,
obchodní ředitel

Jak byste zhodnotil rok 2008 z pohledu ekonomických ukazatelů?
Ekonomické ukazatele reflektují ekonomickou krizi, ale ještě před jejím nástupem situaci ovlivnil prudký pokles poptávky v Polsku. Polsko vzhledem k velikosti svého trhu a počtu obyvatel způsobuje svými výkyvy na trhu České republiky značné vlnobití, takže již v dubnu roku 2008 byl výrazný pokles polské poptávky důvodem pro výrazný pokles cen. Přesto se firmě HELUZ podařilo prodat svou kompletní produkci bez omezování výrobních kapacit, propouštění zaměstnanců či prodeje majetku. Obrat společnosti, který zůstal ve fyzických jednotkách na obdobné úrovni jako v roce 2007, snížily nižší prodejní ceny. V závislosti na výši realizovaných cen klesl i zisk.

Jaká je pozice realizačních firem a výrobců stavebnin v současné finanční a hospodářské krizi?
Stavebnictví je jeden z oborů, kde se krize projevila nejdříve. Připomeňme si, že zpočátku se mluvilo o hypoteční krizi a hypotéky přímo se stavebnictvím souvisí. Největší pokles zaznamenaly plánované developerské projekty. Rozjeté projekty byly většinou regulovány a plánovaný zisk z těchto projektů bude podstatně nižší. Převaha nabídky nad poptávkou mění nejen prodejní ceny dodavatelů, jimiž jsou pro developery stavební firmy a pro ně pak stavebniny a výrobci stavebních materiálů, ale i prodejní ceny developerů pro své zákazníky. Je pouze otázkou, jak dlouho budou developeři, kteří se neradi vzdávají plánovaných zisků, ochotni vyčkávat se snížením ceny. Stavební firmy při nižší poptávce sníží cenu pravděpodobně mnohem rychleji. Následné snížení ceny bytů by mohlo podnítit váhající zákazníky, umožnit nákup nemovitosti širšímu okruhu zákazníků a tak znovu oživit vývoj ve stavebnictví. Současné trumfy má tedy v rukou zákazník. Je na něm, pro jakou nemovitost se rozhodne, zda vyčká na snížení ceny bytů, či využije nízké ceny stavebních materiálů a realizačních firem pro stavbu vlastního bydlení. Vzrůstá tlak na kvalitu, služby a cenu od zákazníka směrem k počátku dodavatelského řetězce.

Chystáte v souvislosti se současnou ekonomickou situací nějaká konkrétní opatření?
Nižší poptávka a vysoká konkurence stlačila prodejní ceny cihel dolů. Bylo tak nutné dohodnout se subdodavateli nižší vstupní ceny a omezit nebo zrušit některé externě prováděné dodávky oprav a využít vlastních zdrojů. Také drobné investice byly značně redukovány. Krize se tak přelévá do dalších oborů, které nebyly v první vlně postiženy.

HSF System a. s.
Ing. Jan Hasík,
ředitel společnosti a předseda představenstva

Jak byste zhodnotil rok 2008 z pohledu ekonomických ukazatelů?
Výsledky za rok 2008 jsou pro naši společnost podle předběžných účetních údajů pozitivní. V tomto roce jsme zvýšili obrat společnosti a ziskovost se procentuálně udržuje na stejné úrovni jako v roce předešlém.

Jaká je pozice realizačních firem a výrobců stavebnin v současné finanční a hospodářské krizi?
Na přelomu listopadu a prosince jsme pocítili určitý vliv současné globální situace především na postoji našich klientů, a to na jejich rozhodování, zda pokračovat v započatých investičních akcích, nebo zda raději vyčkat a přesunout rozhodování na rok 2009. V konečném důsledku se pak jedná i o úplné zastavení již rozjetých investic nebo jejich omezení, tj. zmenšování projektů, snižování standardů apod. Na financování lépe dosáhnou menší projekty s jistějším zázemím. Pro nás to znamená v podstatě stejný počet uchazečů o realizaci z řad stavebních společností na menším počtu (finančním objemu) realizovaných investic. U dodavatelů materiálu se pak tato dnešní situace promítá snižováním cen některých komodit.

Chystáte v souvislosti se současnou ekonomickou situací nějaká konkrétní opatření?
Zatím nehodláme sáhnout k razantním řešením typu snižování stavu zaměstnanců. Hodláme se více zaměřit na poskytování servisu potenciálnímu klientovi od jeho prvních úvah o investici až po společnou realizaci. Úsporná opatření v oblasti snižování režijních nákladů budou ale určitě nutná. Hodláme více proniknout do segmentu generálních dodávek staveb, kde jsme jistě konkurenceschopní i vůči velkým stavebním společnostem. Rovněž se budeme zaměřovat na export některých segmentů naší činnosti, což se nám začalo dařit již v posledním kvartálu roku 2008.

IMOS Brno, a.s.
Ing. Petr Švejnoha,
finanční ředitel

Jak byste zhodnotil rok 2008 z pohledu ekonomických ukazatelů?
V roce 2007 se společnosti podařilo udržet pozitivní trend nárůstu obratu současně s udržením marže, a to i přes tvorbu opravných položek k pochybným aktivům. První polovina roku 2008 znamenala opravdový vrchol ve využití výrobních kapacit, který částečně vyrovná druhá polovina roku 2008.

Jaká je pozice realizačních firem a výrobců stavebnin v současné finanční a hospodářské krizi?
Stavebnictví, jako jakýkoliv jiný obor, je citlivé na pokles poptávky, avšak na rozdíl například od automobilového průmyslu se zde projevuje vliv státních investic a také dlouhodobost výrobního cyklu, který zmírňuje dopad současné situace.

Chystáte v souvislosti se současnou ekonomickou situací nějaká konkrétní opatření?
Ano, vzhledem k poklesu poptávky v oblasti soukromých investic připravujeme přesun zdrojů do oblasti vodohospodářských a dopravních staveb. Nijak zásadně to ale organizační strukturu společnosti neovlivní. Analýza controllingových dat ukazuje také na jistý potenciál úspor v rámci stavebních i vnitropodnikových procesů.

OHL ŽS, a.s.
Ing. Jaroslav Šandr,
vedoucí ekonom společnosti OHL ŽS, a.s.

Jak byste zhodnotil rok 2008 z pohledu ekonomických ukazatelů?
Akciová společnost OHL ŽS pokračovala po úspěšném roce 2007 v růstu i v roce 2008. Z předběžných výsledků vyplývá, že se nám dařilo zejména v segmentu dopravních staveb. Velké zakázky v oboru pozemních staveb, a to zejména vodohospodářské, byly naopak negativně ovlivněny kurzem koruny k euru, protože investoři při jejich realizaci ve značné míře využívají dotace z evropských fondů. Pokud je ale smlouva s příslušným fondem podepsána v eurech v kurzu například 30 Kč a reálná hodnota eura při realizaci je jen 25 Kč, může to výsledek takové zakázky silně ovlivnit.

Jaká je pozice realizačních firem a výrobců stavebnin v současné finanční a hospodářské krizi?
Naše společnost nepodniká jen v České republice, ale stavíme i v dalších zemích. Už teď je zřejmé, že hospodářská krize se více či méně projeví úplně všude. Stavebnictví se také nevyhne zpomalení. Po několika letech plynulého růstu přichází zřejmě stagnace nebo dokonce propad. Za výhodu naší společnosti považuji fakt, že jsme multioborovou stavební firmou, tzn., že dokážeme postavit v podstatě cokoli a nejsme odkázáni na jeden segment trhu. Podstatně horší pozici budou mít podle mého firmy specializované na bytovou výstavbu nebo administrativně-obchodní komplexy, kde je již nyní zřejmé, že řada plánovaných projektů vůbec nebude realizována, případně se začne stavět až za několik let, protože trh je do značné míry nasycen a developeři mají problém získat na nové projekty dostatek financí. Celkově ale zůstávám optimistou - rekonstruovat a stavět se nepřestane.

Chystáte v souvislosti se současnou ekonomickou situací nějaká konkrétní opatření?
Žádná zásadní opatření nechystáme. Samozřejmě, každá firma se dnes snaží hledat úspory zejména v optimalizaci nákladů na svůj vlastní provoz a my nejsme výjimkou, ale žádné replica rolex razantní propouštění či jiné bolestivé operace neplánujeme. Naopak, jednou ze strategických priorit naší společnosti zůstávají i nadále investice do vzdělávání a motivačních programů pro naše zaměstnance.

PSJ, a.s.
Ing. František Vaculík,
generální ředitel a předseda představenstva

Jak byste zhodnotil rok 2008 z pohledu ekonomických ukazatelů?
Rok 2007 byl pro společnost PSJ přelomový, a to nejen díky silným finančním výsledkům. V segmentu pozemního stavebnictví - vlajkové lodi portfolia PSJ - jsme se zařadili mezi první tři hráče českého trhu, posílili jsme svou strategickou pozici dodavatele předních investorů a výrazně překročili hranice České republiky. Výnosy celé skupiny, včetně dceřiných společností, dosáhly 4,74 miliardy korun, což je o 28 procent více než v roce 2006. V roce 2008 předpokládáme kontrolovaný nárůst výnosů celé skupiny PSJ v objemu přesahujícím 5 miliard korun.

Jaká je pozice realizačních firem a výrobců stavebnin v současné finanční a hospodářské krizi?
Světová ekonomická krize, která způsobila recesi v celé eurozóně, se začíná projevovat s mírným zpožděním i v České republice. Současná situace a prognózy na stavebním trhu pro rok 2009 nejsou určitě růžové. Stavebnictví je totiž indikátorem ekonomiky. Lze očekávat, že bude pokračovat další zpomalování celého realitního odvětví. Developeři brzdí nebo odkládají projekty, banky škrtí úvěrové linky a klienti vyčkávají. Krize se pravděpodobně dotkne i státního rozpočtu prostřednictvím snížení příjmů do státní pokladny. To bude mít za následek snížení veřejných investic a přiškrcení veřejných zakázek, což v konečném důsledku může pro stavebnictví znamenat nastartování recese. Na druhou stranu je však nutné zmínit, že stávající situace paradoxně může mít i své kladné efekty. Finanční a realitní krize může přispět k zreálnění ceny produktů a k očištění trhu od developerů a stavebních firem, které nemají dostatek odbornosti, zkušeností a vlastní finanční stability. V konečném důsledku z toho může mít prospěch především zákazník.

Chystáte v souvislosti se současnou ekonomickou situací nějaká konkrétní opatření?
Současná krize bude mít určitě ekonomický dopad i na naši společnost. Řadu kroků jsme dělali a činíme průběžně a určitě i tato situace vyvolá další opatření směrem k úsporám a změnám v organizační struktuře skupiny a v personální oblasti. To, jak hluboký dopad bude krize mít, se ukáže během následujících šesti měsíců až jednoho roku. Naší prioritou je v současné chvíli doplnit zakázkovou naplněnost na rok 2009. Zůstáváme věrni svým dosavadním aktivitám, tedy pozemnímu stavitelství, exportním aktivitám, vlastním developerským projektům, stavebně řemeslným specializacím a produktovodům. Negativní tendence v oblasti českého stavebního trhu jsme připraveni kompenzovat zakázkami v zahraniční.

Stavby silnic a železnic, a.s.
Ing. Zdeněk Synáček,
obchodní ředitel

Jak byste zhodnotil rok 2008 z pohledu ekonomických ukazatelů?
Dosavadní vývoj ukazatelů vnímáme jako příznivý. V uplynulém období se nám podařilo dokončit množství zajímavých zakázek a řadu významných staveb jsme zahájili. Dokončili jsme práce například v Pobřežní ulici v Praze, modernizovali jsme železniční uzel v Ústí nad Labem, vybudovali jsme tramvajovou smyčku v Praze v Radlické ulici, skončily také práce na Novém spojení v Praze a mnoho dalšího. Za zahájené stavby bych rád jmenoval například dálnici D 3 a rychlostní silnici R 6, jejichž další úseky budujeme.

Jaká je pozice realizačních firem a výrobců stavebnin v současné finanční a hospodářské krizi?
Dopady současného vývoje na světových finančních trzích prozatím nevnímáme v nějaké závažnější rovině. Společnost Stavby silnic a železnic se zaměřuje na užší segment stavebnictví, a to na obor výstavby dopravní infrastruktury, kde značná část zakázek je rozvržena do několika let. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost informacím, které z trhu přicházejí, a snažit se odhadovat jejich dopady do budoucnosti.

Chystáte v souvislosti se současnou ekonomickou situací nějaká konkrétní opatření?
V naší společnosti jsme vsadili na určitou střízlivou opatrnost. Pro rok 2009 nemáme v tuto chvíli informace o tom, že by mělo dojít k nějakému zásadnímu obratu či změnám uvnitř firmy. Vstupujeme do něj s mírným optimizmem. V SSŽ jsme si již před několika lety uvědomili, jak je důležité hledat nové zdroje zakázek a komunikovat s novými potenciálními zákazníky. Proto třeba v mnohem větší míře vycházíme vstříc např. obcím a městům a jejich záměrům výstavby či rekonstrukcí. Ze střednědobého hlediska vnímáme jako mnohem větší problém generační obměnu našich zaměstnanců a způsob, jakým nahradit kvalifikované dělníky odcházející do důchodu.

STOMIX, spol. s r. o.
Ing. Bořivoj Minář,
generální ředitel

Jak byste zhodnotil rok 2008 z pohledu ekonomických ukazatelů?
Je zjevné, že v roce 2008 nastal mírný útlum. Jedním z důvodů, které ovlivnily také naši společnost, je nečerpání financí z dotačního programu Panel. Do tohoto programu se v roce 2008 dostalo mnohem méně peněz ze státního rozpočtu než v minulosti, což ovlivnilo především výkon realizačních i stavebních firem. My jsme však expandovali, takže nemůžu říci, že by nás to postihlo nějak zásadně.

Jaká je pozice realizačních firem a výrobců stavebnin v současné finanční a hospodářské krizi?
Z různých stran můžete slyšet, že došlo k meziročnímu úbytku zakázek, osmnáct procent firem se potýká se zásadními problémy. Část výrobců zase tvrdí, že nepocítila žádnou změnu. Domnívám se, že pozice stavebních firem vybízí k tomu, aby se na možné zhoršení začaly připravovat dřív, než je k tomu doženou okolnosti. Plán ekonomické stabilizace ještě nemá pevné obrysy.

Chystáte v souvislosti se současnou ekonomickou situací nějaká konkrétní opatření?
Opatření už proběhla. Upravili jsme organizační strukturu společnosti, aby došlo k posílení kompetencí na klíčových pozicích, a vytvořili některé nové, například pozici technického ředitele. Šlo nám o optimalizaci nákladů a zlepšení kontroly nad výstupy, abychom byli efektivnější. Pokud máte na mysli úspory ve smyslu personálních zásahů, tak o těch neuvažujeme.