Zpět na informační servis

1. června se zavřou brány pro příjem přihlášek do soutěže STAVBA ROKU 2018

14. května 2018
Text redakce

26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 jde s přijímáním přihlášek stavebních děl do finále. Květen je poslední měsíc, kdy můžete poslat přihlášku a následně svojí stavbu představit odborné i laické veřejnosti.

V celorepublikové prestižní soutěži STAVBA ROKU 2018 se prezentují dokončené stavby z ČR. Stavební díla musí být dokončená, uvedená do provozu, předaná do předběžného užívání nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2018.


Na velikosti, typologii, účelu nebo náročnosti stavby nezáleží. Důležitým srovnávacím kritériem je kvalita a ta není spojena s konkrétním druhem díla, ale s úsilím investorů, architektů, stavitelů, projektantů a dodavatelů.
Souběžně jsou do 1. června přijímány přihlášky i do soutěží ZAHRANIČNÍ STAVBA ROKU 2018 a URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2018.

Stavby bude hodnotit nejen odborná porota, ale i Sbor expertů, kteří posuzují různé parametry staveb.
Přihlášku najdete na webových stránkách STAVBA ROKU: http://static.stavebniakademie.cz/documents/sr2018/podminky_sr2018.pdf

Tradičně soutěž získala záštity nejvýznamnějších institucí v ČR - prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, primátorky hlavního města Prahy, starosty MČ Prahy 1, rektora ČVUT v Praze, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Státního fondu rozvoje bydlení a Státního fondu dopravní infrastruktury. Soutěžní díla budou také prezentována v rámci programů Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR - Radou výstavby.
Inspirujte se soutěžícími stavbami z loňského ročníku!

Soutěž organizuje Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
Více informací i přihlašovací formuláře do všech soutěží najdete na www.stavbaroku.cz.