prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v r. 1989 založil firmu Fránek Architects. V současnosti se věnuje projektové, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. V letech 2012–2018 byl děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Realizoval řadu výstav, v zahraničí přednášel na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, Novém Dillí, Pekingu, Santiagu de Chile, Mexico City, New Orleansu, Vídni atd.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 6. 2024 21:53
Tracy is unable to log error.