prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v r. 1989 založil firmu Fránek Architects. V současnosti se věnuje projektové, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. V letech 2012–2018 byl děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Realizoval řadu výstav, v zahraničí přednášel na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, Novém Dillí, Pekingu, Santiagu de Chile, Mexico City, New Orleansu, Vídni atd.


Nejnovější články autora