Zpět na stavby

Obnovená krása litinového šperku

8. října 2010
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

Litinový altán z 19. století sloužil v minulosti jako výstavní pavilon Vítkovických železáren k předvádění tehdy poměrně bohatého sortimentu železárenských výrobků. Převážel se v demontovaném stavu železnicí a jeho stěny se po opětovném postavení provizorně vyzdívaly.

Autor:


Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v r. 1989 založil firmu Fránek Architects. V současnosti se věnuje projektové, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. V letech 2012–2018 byl děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Realizoval řadu výstav, v zahraničí přednášel na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, Novém Dillí, Pekingu, Santiagu de Chile, Mexico City, New Orleansu, Vídni atd.

Díky neobvykle šťastnému osudu mohl být pavilonek rekonstruován a jako jedna z nominovaných staveb postoupil do II. kola soutěže Stavba roku 2010, aby se stal dokladem vysoké úrovně řemeslné výroby v Čechách.

Skelet pavilonku, kterému hrozil zánik na šrotištích, byl nalezen v zuboženém stavu v areálu dolní oblasti Vítkovic, zpola zakopán v zemi. Jednotlivé díly pak prošly náročnou rekonstrukcí a byly znovu sestaveny před rovněž zcela rekonstruovaným zámkem ve Vítkovicích. Jako výplň mezi litinovými díly skeletu byly zvoleny, kromě determálního skla a atypických jäklových otevíravých prvků, tenké plátky onyxu. Tyto plátky při prosvícení slunečními paprsky prosvítají a vytvářejí pozoruhodné světelné efekty. Zlatá, šedá a stříbrná je kombinace barev, která je pro drobnou stavbičku charakteristická. Intenzitu pronikajícího světla je možné v interiéru ještě zjemnit vnitřním průsvitným závěsem.


» Podélný řez pavilonkem Vítkovice

Podlaha pavilonku je vytvořena z materiálu, který atmosféru předminulého století umocňuje. Nové uplatnění zde našly jinak nepoužitelné fragmenty sto padesát let starého krovu, sneseného při rekonstrukci zámku. Právě zde mohl vytvořit řemeslný um současných i tehdejších mistrů své profese dokonalé dílo, vystihující genia loci regionu.

Harmonogram výstavby
• 2007 - zahájení průzkumných prací.
• 2008 - obnova výstavního pavilónku VÍTKOVICE v areálu vysokých pecí a koksovny Vítkovických železáren v Ostravě.
• 2009 rozebrání litinové konstrukce, obnova litinových prvků a přemístění výstavního pavilonku do areálu Vítkovického zámku, postaveného v roce 1847, jako sídlo ředitele železáren.
• 2010 realizace obnovy výplní, podlahy, umístění modelu Rozvoje Dolní oblasti Vítkovice do interiéru pavilonku, dokončení obnovy národní kulturní památky.
• 06/2010 předání do užívání.

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Výstavní pavilonek Vítkovice
Místo stavby: Ostrava - Vítkovice, Výstavní ulice, areál Vítkovického zámku
Investor: Vítkovice, a.s.
Autoři projektu: Fránek Architects: doc. Ing. arch Zdeněk Fránek Ing. Jiří Topinka Ing. arch. Jan Koskan
Dodavatel: ARS Vítkovice, s.r.o.
Stavbyvedoucí: Ing. Marek Želásko
Subdodávky: Umkov, s.r.o. Vítkovické slévárny spol. s r.o. Stavos stavba a.s. S-FORM, spol. s r.o. SKLOMAX CZ, spol. s.r.o. Kamenoprůmysl Komárek s.r.o. FAED s.r.o. VL Servis s.r.o. CABLETECH, s.r.o. TEKEL, s.r.o.
Realizace stavby: 2007-2010
Náklady: 1 mil. Kč


» Náhled do interiéru pavilonku, v průhledu Vítkovický zámek


» Interiér - pohled do krovu


» Detail fasády - onyxový obklad


» Řezy obvodivým pláštěm