Zpět na stavby

Kostel Církve bratrské v Litomyšli

19. září 2011
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

Nová, současnými architekty velmi pozitivně hodnocená stavba kostela v Litomyšli byla postavena pro účely Církve bratrské. Je umístěna v prostoru parku, podél hlavní příjezdové komunikace do města ze směru od Svitav.

Autor:


Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v r. 1989 založil firmu Fránek Architects. V současnosti se věnuje projektové, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. V letech 2012–2018 byl děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Realizoval řadu výstav, v zahraničí přednášel na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, Novém Dillí, Pekingu, Santiagu de Chile, Mexico City, New Orleansu, Vídni atd.

Sakrální architektura byla, je a bude vždy něčím výjimečná, neboť řeší problematiku duchovní už ve svém zadání (v případě Církve bratrské je to velmi specifické). Jednotlivé typy sakrálních staveb se však liší případ od případu, napříč obdobími i lokalizacemi. Nedá se hovořit o ideální formě sakrálního prostoru. Potřebám jednotlivých církví se samozřejmě blíží určitý typ stavby z hlediska funkčnosti prostoru, ale duchovnost prostoru je individuální. Nedá se předepsat nebo plánovat, záleží na schopnosti, ale i vůli architekta. Známy jsou však i rodinné domy, které mají velmi produchovnělá zákoutí.


Pohled na interiér sálu kostela
¤ Pohled na interiér sálu kostela, foto: Tomáš Malý

Základní údaje o stavbě
Investor:
Církev bratrská, Litomyšl
Architektonický návrh: Fránek architects
Projektant: Fránek architects
Interiéry: FAED s.r.o.
Dodavatel: První Litomyšlská stavební a.s.
Projektová dokumentace: 2008
Realizace: 2009-2010
Zastavěná plocha: cca 492 m2
Obestavěný prostor: cca 2940 m3

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2011)