Zpět na předpisy

Změny zákoníku práce po 1. 1. 2012

29. března 2012
Mgr. Renáta Aubrechtová

Dne 6. prosince 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena jako zákon č. 365/2011 Sb. dlouho očekávaná rozsáhlá novela zákoníku práce. Změny se dotknou více či méně každého zaměstnance i zaměstnavatele, a to již od 1. ledna 2012, kdy novela nabyla účinnosti. Článek je zaměřen na hlavní změny, které zákon č. 365/2011 Sb. přinesl a které se v praxi nejčastěji projeví.


Změna definice závislé práce a potírání tzv. švarc systému Jedním z hlavních cílů novelizace bylo potírání tzv. švarc systému. K tomu slouží i změna ve vymezení závislé práce. Novela odděluje pojmové znaky, které závislou práci určují (výkon práce zaměstnancem ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů), a znaky, za nichž má být závislá práce vykonávána (za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném dohodnutém místě). Budou-li splněny určující znaky, bude činnost považována za závislou práci a bude muset být vykonávána za podmínek zákoníku práce v pracovním poměru, a to i v případě, že by mezi účastníky byla uzavřena smlouva jiná, např. smlouva o dílo. Zaměstnavateli, který obchází zákoník práce, hrozí při zjištění této skutečnosti velké pokuty. Navíc mu mohou úřady zpětně doměřit daně a odvody na pojistné a k tomu přidat i penále. Uložení pokuty a doměření daní a dalších odvodů může být tak pro menší společnost i likvidační.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2012).