Zpět na stavby

Zaměstnanost a mzdy ve stavebnictví - Další statistické údaje

10. ledna 2008
Ing. Petra Cuřínová

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Ekonomika ČR

Stavebnictví

Rok 2005

17 852*

17 676*

1/2006

18 923

17 719

2/2006

18 738

18 211

3/2006

18 805

19 505

4/2006

20 673

20 910

Rok 2006

19 003

18 906

2008

23 600

24 500

2/2009

24 600

26 600

¤ Výhled nominálních mezd v ČR a ve stavebncitví za fyzické počty po kvartálech za podniky s 20 a více zaměstnanci (ČSÚ, Evidenční počet zaměstnanců 2006). Rok 2005* teoretický přepočet v roce 2006 ČSÚ.

Pohlaví

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Rozdíl
2006 - 2000

Celkem

4.731,6

4.727,7

4.764,9

4.733,2

4.706,6

4.764,0

4.828,1

96,5

Muži

2.675,7

2.674,0

2.700,4

2.686,2

2.663,1

2.705,5

2.741,9

66,2

Ženy

2.055,9

2.053,7

2.064,5

2.047,0

2.043,5

2.058,5

2.086,1

30,3

¤ Vývoj počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním (v tisících osob) v letech 2000 - 2006. Zdroj: Výběrové šetření pracovních sil.

Odvětví

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Celkem

438,9

427,7

425,1

438,7

435,8

458,5

436,3

Praha

59,3

57,1

54,1

56,1

53,5

61,2

56,2

Středočeský

53,9

50,9

51,2

49,8

50,8

52,1

55,1

Jihočeský

31,6

29,5

30,9

31,1

29,1

30,1

28,3

Plzeňský

21,6

22,3

23,7

21,0

22,6

24,8

22,7

Karlovarský

12,0

10,6

14,8

15,8

15,5

12,3

14,6

Ústecký

37,4

37,1

36,6

36,8

32,3

35,2

30,7

Liberecký

22,0

20,1

17,1

17,1

20,2

20,9

16,0

Královéhradecký

18,3

21,2

20,4

22,3

22,4

24,9

19,7

Pardubický

17,6

22,2

24,8

24,0

22,3

21,8

23,6

Vysočina

20,4

20,8

20,2

20,1

22,3

23,7

19,8

Jihomoravský

49,3

46,5

44,0

49,5

53,0

52,0

52,1

Olomoucký

27,4

23,3

23,6

25,5

23,2

26,4

25,0

Zlínský

25,2

26,6

22,6

24,9

24,5

25,8

28,2

Moravskoslezský

42,9

39,5

41,1

44,7

44,1

47,3

44,4

¤ Zaměstnaní ve stavebnictví podle regionu za roky 2000-2006 (v tisících osob). Zdroj Výběrové šetření pracovních sil.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Průměrná mzda v Kč

13.614

14.793

15.866

16.917

18.041

18.992

20.207

Index nominálních mezd

106,4

108,7

107,3

106,6

106,6

105,3

106,4

Index reálných mezd

102,4

103,8

105,4

106,5

103,7

103,3

103,8

¤ Vývoj průměrných mezd v ČR v letech 2000-2006. Zdroj výkaznictví ČSÚ.

Odvětví

VŠPS

Výkaznictví ČSÚ

Strukrutální mzdová statistika

Podíly zaměst- nanců v %

Podíly zaměst- nanců v %

Průměrná mzda v Kč

Podíly zaměst- nanců v %

Průměrná mzda v Kč

Medián mezd v Kč

Variační koeficient v %

Celkem

100,00

100,00

20.207

100,00

22.908

19.512

83,25

Zemědělství, myslivost, lesnictví; Rybolov a chov ryb

3,28

3,58

14.865

3,50

17.499

15.845

46,14

Těžba nerostných surovin

1,32

1,31

24.190

1,51

26.261

23.209

77,10

Zpracovatelský průmysl

31,10

32,52

19.012

32,87

21.509

18.677

77,24

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody

1,82

1,67

26.331

1,85

27.077

19.055

94,12

Stavebnictví

6,91

5,03

20.258

6,12

23.096

19.811

87,44

Obchod; opravy motor.vozidel a výr. pro osobní spotřebu a převážně pro domácnost

11,58

9,11

20.038

10,95

23.624

17.838

101,93

Ubytování a stravování

3,69

1,58

14.051

1,71

15.317

12.847

74,47

Doprava, skladování a spoje

7,68

7,68

21.811

7,88

24.033

20.276

77,35

Finanční zprostředkování

1,76

1,96

39.706

2,11

42.863

30.202

111,96

Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti

5,10

7,14

22.474

7,37

25.310

19.954

95,21

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

7,95

9,04

22.896

8,36

24.827

22.785

38,63

Vzdělávání

6,90

8,75

18.358

7,04

21.494

20.877

47,65

Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti

7,40

7,04

19.021

6,33

21.327

18.927

62,16

Ostatní veřejné,sociální a osobní služby

3,40

3,59

16.569

2,40

19.296

17.114

65,95

¤ Struktura zaměstnanosti a mzdy za rok 2006 v odvětvích (OKEČ). Zdroj Výběrové šetření pracovních sil, výkaznictví ČSÚ a strukturální mzdová statistika.

Související článek:
Zaměstnanost a mzdy ve stavebnictví