Zpět na předpisy

Zákon o veřejných zakázkách - vyhlášky ke stavebním zakázkám

29. března 2012
Ing. Jiří Košulič

Před více než rokem, konkrétně ve vydání časopisu Stavebnictví 01/11, jsem se zaměřil na problematiku zadávací dokumentace pro veřejné zakázky na stavební práce. Některé z tehdy popisovaných námětů se staly součástí připravené novely zákona. Z tohoto podhledu se tímto článkem pokusím na tuto problematiku volně navázat.


V celém průběhu přípravy, připomínkování a projednávání novely zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) byla zveřejněna řada komentářů, které se většinou věnovaly návrhům změn označovaných jako protikorupční. Některé věcné změny, zejména při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, však nebyly dosud zmiňovány, přestože se domnívám, že jejich dopad může být pro zadavatele i pro dodavatele poměrně významný. Tyto změny jsou v novele zdánlivě nenápadné, zřejmě proto, že se skrývají pod odkazy na prováděcí právní předpisy. Jedná se zejména o vyhlášku stanovující rozsah příslušné dokumentace, rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně elektronické podoby a vyhlášku ke stanovení obchodních podmínek.
Po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) vzala na sebe přípravu návrhu textů těchto prováděcích právních předpisů SIA. Projednávání a příprava probíhaly v několika úrovních pracovních skupin, a to nejprve v rámci jednotlivých profesních a podnikatelských sdružení a následně v pracovní skupině SIA.
V současné době, kdy je novela zákona podepsána prezidentem republiky a nabude účinnosti dne 1. dubna 2012, se návrhy vyhlášek projednávají na MMR ČR. Definitivní texty prováděcích právních předpisů tedy zatím nejsou známy. Přesto se pokusím o stručný komentář k těmto dokumentům, a to v tom stavu, jak jsou mi známy v době přípravy tohoto článku.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2012).