Zpět na stavby

Wellness hotel Rajská zahrada jako pocta Dušanu Jurkovičovi

27. listopadu 2014
Ing. arch. Helena Dařbujánová

Nový hotel, stavba, jež byla nominována do soutěže Stavba roku 2014, vznikl na místě bývalé tiskárny, jedné z nejpřednějších v době Rakouska-Uherska. V Novém Městě nad Metují ji založil úspěšný podnikatel Theodor Böhm. Hotel stojí na skále nad tajemnou ,,rajskou? zahradou, pod kterou se klikatí meandry řeky Metuje. Podle zahrady dostal hotel také jméno - Rajská zahrada.


V Novém Městě působil také můj oblíbený architekt Dušan Jurkovič a já se domnívám, i když prokázáno to není, že drobná stavba malebné verandy, kterou jsme na počátku prací v areálu objevili, vznikla možná (pro mě určitě) pod jeho vedením. Bohužel byla v takovém stavu, že se ji nepodařilo zachránit. Tady jsem také objevila jedno zvláštní okénko, které se stalo hlavním motivem výtvarného manuálu celého hotelu (autoři: Matyáš Chochola a Bára Kleinhamplová).

Investor hotelu je osvícený muž, který jasně specifikoval, co chce, zároveň mi však naprosto důvěřoval a nechal mi volnou ruku, s projektem souzněl a zrealizoval vše tak, jak bylo navrženo.
Řez areálem, wellness hotel umístěný na hraně skály (šedomodrá - wellness s hotelovým bazénem; růžová - restaurace; světle modrá - konferenční sál; žlutá - komunikační prostory; v pozadí apartmánová věž s ocelovým schodištěm vedoucím do zahrady)
Mým cílem bylo navrhnout hotel, jak říkám s nadsázkou, na pomezí zoufalství a krásy. Chci tím vyjádřit, že mi šlo v prvé řadě o emoce, o radost ze života, poezii, úsměv… o výzkum, kde je ta křehká, mnohdy rozmazaná, neměřitelná a pro každého jiná hranice mezi uměním a kýčem. A o co mně šlo především? O poctu Dušanu Jurkovičovi.

Urbanistické řešení
Wellness hotel se nachází v zastavěné části města, v ulici Komenského, v komplexu, který vznikl přestavbou a dostavbou bývalé tiskárny, částečnou demolicí nevyhovujících objektů včetně komína a nezbytnými stavebními úpravami. Areál má velmi výhodnou polohu v centru města, v blízkosti náměstí i zámku, navíc má velmi atraktivní umístění - na skále, nad krásnou zahradou, nad meandry řeky Metuje. Kromě wellness hotelu se v areálu nacházejí obchody, ordinace lékařů, lékárna či byty.
Půdorys celého areálu obchodního a obytného komplexu s wellness hotelem
Architektonické řešení
Komplex hotelu tvoří tři budovy, jeho součástí je 21 hotelových pokojů, tři apartmány - Jurkovič, Bartoň a Mácha, wellness centrum s bazénem, fitness se saunou a masážemi, konferenční sál, restaurace, nová vyhlídka, zahrada, řeka.

Původní budovy byly zrekonstruovány a doplněny železobetonovou přístavbou obsahující wellness, restauraci a konferenční sál. U přístavby byl použit grafický beton.

Z prosklených stěn a teras se otevírají neuvěřitelné výhledy do údolí s řekou, do zahrady i na historické centrum města.

Zahrada - nejen hotelová
Základní motto zahrady bylo: původní, tajemná, čarovná, divoká, rajská…
Současné řešení sadových úprav se snažilo v maximální míře vycházet ze stávajícícho stavu zahrady. Pro vytvoření tajemné rajské zahrady nebyla jiná možnost. V našich představách se zahrada zjevovala jako hustá, malebná, opojná, džungle, pamatující dobu Theodora Böhma.

Limitujícím prvkem řešení zahrady se ukázaly velmi náročné geologické podmínky, mimořádná svažitost terénu a naše jasná představa - veškeré opěrné zdi, opěrné pilony, zídky, schodišťové stupně i chodníky byly zrekonstruovány, opraveny nebo nově zrealizovány bez použití betonu, tedy pouze zděním nasucho.

Respektovali jsme hlavní osu - původní cestu zahradou i původní rozdělení zahrady na jednotlivé terasy. Do zahrady vede nově zbudované přístupové schodiště - ocelové konstrukce se stupni z pororoštu.
Půdorys 2.NP (světle modrá - konferenční sál s vyhlídkovou terasou; růžová - hotelové části; šedomodrá - fitness; zelená - lékařské ordinace)
Vykácely se náletové dřeviny, odborně se ošetřily ovocné stromy z původního ovocného sadu spolu s několika dalšími okrasnými stromy a svažité plochy se osázely trvalkami, kapradinami, půdokryvnými plazivkami, keři a několika stromy. Vzhledem k náročnosti terénu nebyl použit klasický trávník.

Návrh sledoval jedno - radost a údiv návštěvníka, který v každém ročním období objevuje nové vůně a barvy zahrady, která se skutečně bude jednou proměňovat od jara do zimy v barvách od žluté přes červenou, modrou až po bílou.

Skalní svah
Skalní svah pod budovami wellness hotelu se nachází cca 200-300 m severně od historického centra města. Skalní stěna má výšku cca 8-10 m, dlouhá je cca 60 m. Hotel stojí na hraně této skály.

Opukovou skalní stěnu v líci prostupovaly hluboké svislé trhliny, až rozsedliny tektonického původu. Některé z pilířů se ze skalního masivu natolik vyčleňovaly, že se pozice stěny stávala nestabilní. Podzemní voda se prakticky nevyskytovala. Strmý svah pod skalní stěnou byl naopak poměrně stabilní.
Apartmá Mácha
Nutné tedy bylo provést stavební úpravy ve skalní stěně a dále stavební a terénní úpravy v bezprostřední blízkosti paty skalní stěny. O co přesně šlo: odstranění popínavých dřevin a veškerého biologického porostu, hlinito-kamenitých napadávek a skalních zvětralin, odbourání nestabilních skalních bloků, realizaci odvodňovacích skluzů a zasakovací jímky v patě skalní stěny, zajištění základového zdiva stávající budovy (původní tiskárny). Při stabilizaci skalní stěny se postupovalo tak, že hlavy skalních pilířů byly zpevněny betonovými vrchlíky, v místech převisů a dutin byly provedeny vyzdívky, skalní trhliny se vyplnily betonem, opravily se stávající kamenné a cihelné klenby v ploše skalní stěny a stávající cihelné zdi byly vyztuženy torkretovým nástřikem. Definitivní statickou stabilitu skalních pilířů zajistila vzpěrná železobetonová žebra.

Zdi přístavby byly založeny na upraveném vodorovném povrchu skalního pilíře pomocí monolitického železobetonového prahu.
Půdorys 2.NP (světle modrá - konferenční sál s vyhlídkovou terasou; růžová - hotelové části; šedomodrá - fitness; zelená - lékařské ordinace)
Závěr
Jediné, co tu zatím chybí, je plovárna, na molu pár houpacích křesel a loďka uvázaná u břehu... Ale všechno bude. Tady potom bude možné rozjímat nejen o krásách Nového Města nad Metují, ale i kráse lidského počínání. Naše projektová kancelář připravila projektovou dokumentaci od studie přes dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro provedení stavby až po detailní návrh úpravy interiéru a zároveň se podílela jako autorský dozor při realizaci. Vše trvalo čtyři roky. Děkuji všem.

Základní údaje o stavbě


Název: Wellness hotel Rajská zahrada
Investor: CLITIA, a.s.
Projektant: D.A.D. STUDIO, s.r.o
Autorka: Ing. arch. Helena Dařbujánová
Spoluautoři: Ing. arch. Pavel Hrdý, Ing. arch. Jiří Dařbuján
Stavební část: Ing. Martin Dohnal
Statické posouzení: Ing. František Futera
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.
Stavbyvedoucí: Jiří Hovorka
Doba realizace: 09/2010-11/2013
Autorka: Ing. arch. Helena Dařbujánová, architektka, projektantka,
D.A.D. STUDIO, s.r.o., autorka se zabývá rovněž designem

Pohled na osazení ŽB přístavby na skalním masivu; 1.PP - wellness s hotelovým bazénem, v pozadí stávající zrekonstruouvaná budova