Zpět na stavby

Vývoj domovního a bytového fondu

9. února 2007
SPS v ČR

V České republice bylo při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 zjištěno 1 969 000 bytových domů, z nichž bylo 1 630 700 domů trvale obydlených. Počet takových bytů byl vyšší ve srovnání s rokem 1970 o 11,6 % a ve srovnání s rokem 1991 o 5,3 %. Počet trvale obydlených domů roste pomaleji. V bytových domech bylo v roce 2001 zjištěno 4 366 300 bytů, z nichž 3 827 700 (87,7 %) bylo trvale obydlených.

Autor:Vývoj domovního a bytového fondu v tisících

V důvodech neobydlenosti byl nejčastěji zastoupen případ vyčlenění k rekreačním účelům. Druhým nejpočetnějším důvodem je určení bytu k přechodnému bydlení. Z hlediska dalšího možného využití neobydlených bytů lze předpokládat, že více než třetina z nich bude v budoucnu opět sloužit k trvalému bydlení.

Obytná plocha bytů
Průměrná velikost trvale obydlených bytů

Průměrná velikost bytů soustavně roste, z průměrných 35,9 m2 v roce 1961 se zvýšila na 49,5 m2 v roce 2001. Podstatně vyšší průměrné plochy bytů a vyšší počty obytných místností než bytové domy mají rodinné domy. V roce 2001 činila průměrná obytná plocha na 1 byt v bytovém domě 49,1 m2 a v rodinných domech 62,2 m2.

Převážná část nové bytové výstavby se do roku 1991 koncentrovala do bytových domů, většinou v panelové výstavbě. Počet trvale obydlených domů od roku 1961 více méně stagnoval (silnému růstu domů odpovídala stejně silná likvidace staré zástavby) a až od roku 1991 začal růst. Věková struktura domovního fondu se v průběhu let 1961 až 2001 vlivem nové výstavby soustavně zlepšovala. V roce 1961 byla v České republice více než polovina všech domů postavena do roku 1919.

Skladba domovního a bytového fondu podle stáří
Věková struktura domovního fondu k 1. 3. 2001 (v %)

Vybrané charakteristiky mezinárodního srovnání
Základní ukazatele z oblasti bydlení členských států EU

Mezinárodní srovnání stavu domovního a bytového fondu ukazuje, že Česká republika zaostává za vyspělými evropskými státy v počtu bytů ve vztahu k počtu obyvatel, ještě podstatněji v počtu ročně dokončených bytů na 1000 obyvatel. Je tomu tak i přes zrychlení míry reprodukce bytového fondu v uplynulém desetiletí.
Z porovnání s původními zeměmi EU a třemi novými členskými státy rovněž vyplývá, že v České republice by se měly nalézt finanční zdroje na podporu intenzity bytové výstavby v průběhu dalších zhruba 10 let na úroveň zabezpečující větší přírůstky bytů, alespoň na 5 dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel (přírůstek 50 000 bytů ročně).

Porovnání některých charakteristik bytového a domovního fondu s Německem a Rakouskem
breitling replica