Zpět na materiály, výrobky, technologie

Vystužovanie monolitických železobetónových nosných konštrukcií

13. června 2011
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.

Väčšina novobudovaných nosných železobetónových konštrukcií stavieb je v súčasnosti zhotovovaná z monolitického železobetónu. Je to výsledok navrhovania väčšinou atypických a architektonicky atraktívnych stavieb. Samozrejme sú veľkou konkurenciou tiež prefabrikované nosné železobetónové konštrukcie. Monolitické železobetónové nosné konštrukcie stavieb majú veľa výhod. Vyžaduje sa, ale pri ich navrhovaní dodržiavať niektoré špecifiká. V článku chceme upozorniť na dôležitosť niektorých konštrukčných zásad ako tiež potrebu podrobného rozkresľovania podrobností výstuže v monolitických železobetónových nosných konštrukčných prvkoch, prípadne aj v ich vzájomných stykoch.


Budeme sa zaoberať vystužovaním železobetónových stĺpov (maximálne množstvo pozdĺžnej výstuže, navrhovanie a konštruovanie strmeňov a stykovanie pozdĺžnej výstuže stĺpov) a nosných železobetónových stien. Súčasťou bude aj ukážka konkrétnych prípadov vystužovania lokálne veľmi namáhaného miesta železobetónovej steny ako tiež vystužovania stĺpov.


Výstuž časti železobetónovej steny pri okraji
¤ Výstuž časti železobetónovej steny pri okraji

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2011)