doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.

Docent na katedre betónových konštrukcií a mostov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Venuje sa problematike navrhovania spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb a inžinierske stavby. Predseda odbornej sekcie pre statiku stavieb a člen výboru regionálneho združenia SKSI v Bratislave.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 08:02
Tracy is unable to log error.