doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.

Docent na katedre betónových konštrukcií a mostov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Venuje sa problematike navrhovania spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb a inžinierske stavby. Predseda odbornej sekcie pre statiku stavieb a člen výboru regionálneho združenia SKSI v Bratislave.


Nejnovější články autora