Zpět na stavby

Výstavba skladových kapacit - Loukov

18. září 2012
Ing. Ladislav Michálek

Společnost ČEPRO dokončila výstavbu nových skladovacích prostor ve svém areálu Loukov (okres Kroměříž). Tanky, které postavila stavební společnost Metrostav a.s., se začaly plnit palivem v květnu 2011 a zkušební provoz byl úspěšně ukončen v prosinci 2011. Nové nádrže v Loukově rozšířily celkovou skladovací kapacitu ČEPRO o 8 %. Místní areál je největší svého druhu v České republice. Nádrže zlepší skladovací možnosti na Moravě a sníží nároky na přepravu pohonných hmot po místních silnicích.


Kromě čtyř nádrží byla součástí výstavby také spojovací technologická chodba, čerpací stanice, trafostanice, rozvodna, potrubní trasy, hasicí a bezpečnostní systémy, komunikace a související stavební a provozní soubory. Výstavba velkokapacitních nádrží byla zahájena v roce 2008. Každá z nich má vnitřní průměr 47,80 m a výšku k vrchlíku střechy 27 m. Nádrže jsou zapuštěné do hloubky 12 m a přesypané zeminou. Střechu každé nádrže o hmotnosti 1450 t tvoří kopule ve tvaru kulového vrchlíku se vzepětím 4,79 m. Byla vybetonována na dně nádrže a následně pomocí hydraulického systému vyzvednuta o 20 m výše. Průměrná rychlost zvedání činila 500 mm za hodinu, celé zvednutí trvalo 4-5 dní včetně monitorovacích měření. Rozměry i konstrukčním řešením se jedná o ojedinělé dílo. Pro stavbu bylo přemístěno zhruba 300 000 m³ zeminy, která byla zpětně použita pro zásypy nádrží. Zeminová konstrukce byla protkaná cca 500 000 m² geosyntetických rohoží, aby se dosáhlo rovnoměrných tlaků na stěny nádrží, jejichž vrcholy jsou skryty pod zeminou. Nad zemí jsou vidět jen čerpací stanice, rozvodna, potrubní produktové rozvody a drobné související konstrukce.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2012).