Zpět na stavby

Vltavská vodní cesta: Nová plavební komora České Vrbné

17. května 2011
Ing. Olgerd Pukl

Jedním z kroků k dokončení splavnění hornovltavské vodní cesty v úseku České Budějovice- Týn nad Vltavou je v současnosti dokončená plavební komora u jezu v Českém Vrbném nedaleko centra jihočeské metropole.

Autor:


Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby, celý svůj profesní život působí při realizacích vodohospodářských staveb, člen výboru oblasti ČKAIT Praha. Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby.

Výstavba plavební komory přímo navázala na modernizaci jezu v Českém Vrbném včetně dokončení prohrábek řečiště pro potřeby zajištění dostatečné plavební hloubky. Spolu s vybudovaným ochranným přístavem v nadjezí završila celkovou přeměnu vodního stupně v komplexní vodohospodářské dílo. Stavba plavební komory České Vrbné je součástí celkového projektu Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice-Týn nad Vltavou. Tento projekt je rozdělen na tři základní úseky. I. úsek je tvořen trasou České Budějovice-Hluboká nad Vltavou, II. úsek trasou Hluboká nad Vltavou-vodní dílo Hněvkovice a III. úsek představuje trasa vodní dílo Hněvkovice -Týn nad Vltavou. Stavby, které jsou součástí tohoto projektu, byly zařazeny do Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008-2013, schváleného vládou České republiky usnesením č. 1062 ze dne 19. září 2007. Projekt zahrnuje celkem 33 km nové vodní cesty. Po spojení s dnes již funkční vodní cestou přes provozovanou plavební komoru vodního díla Kořensko nedaleko soutoku řek Vltavy a Lužnice bude zajištěna splavnost Vltavy od Českých Budějovic až po vodní dílo Orlík v délce 93 km. Vodní stupeň České Vrbné je součástí I. úseku dlouhého 8,9 km a nachází se mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou.

Plavební komora a jez České Vrbné
¤ Plavební komora a jez České Vrbné

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Plavební komora České Vrbné včetně horní a dolní rejdy
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest České republiky
Budoucí provozovatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Projektant: Hydroprojekt CZ a.s.
Zhotovitel: Sdružení firem České Vrbné - plavební komora:
Metrostav a.s.,
NAVIMOR-INVEST S. A. organizační složka
Dodavatel technologie: Strojírny Podzimek, s.r.o.
Realizace: 04/2009-03/2011
Náklady: 353 mil. Kč včetně DPH
Projekt je z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 05/2011)