Zpět na stavby

Vícepodlažní bytová výstavba v ČR

Rámové nebo skeletové systémy na bázi dřeva mají ve světě využití nejen u výstavby rodinných domů, ale také u vícebytových a vícepodlažních staveb. V rámci současného celosvětového trendu tzv. trvale udržitelného systému výstavby zadalo v roce 2002 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR sekce 5600 Stavební fakultě ČVUT v Praze zpracování posouzení možnosti rozšíření tohoto systému výstavby také v České republice.


V ČR se do roku 1989 postavilo 359 čtyřbytových staveb na bázi dřeva. Toto množství vytvářelo základnu pro vyhodnocení zkušeností a stanovení opatření v rámci technických a právních předpisů pro další rozvoj tohoto typu výstavby. Součástí uvedeného posouzení bylo i zapracování zahraničních zkušeností, zejména při výstavbě více než třípodlažních budov. Při návrhu konstrukčních systémů bytových domů na bázi dřeva se projektanti řídí platnými ČSN, zásadami a aplikačními pravidly, které jsou pro tento typ výstavby specifické, zejména v rámci požadavků na:

  • mechanickou odolnost a stabilitu;
  • požární bezpečnost;
  • ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí;
  • ochranu proti hluku;
  • bezpečnost při užívání;
  • úsporu energie a ochranu tepla.

V 1. etapě projektu Brno - Heršpice bylo postaveno 10 dvanáctibytových domů na bázi dřeva
¤ V 1. etapě projektu Brno - Heršpice bylo postaveno 10 dvanáctibytových domů na bázi dřeva

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2011, speciál Dřevostavby).