Zpět na předpisy

Uplatňování Eurokódů pro navrhování staveb a další rozvoj podle CEN/TC 250

11. února 2012
doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

V polovině listopadu roku 2011 se uskutečnilo v Praze 40. zasedání technické komise CEN/TC 250, pověřené tvorbou a dalším rozvojem Eurokódů pro navrhování staveb. Technická komise se na zasedání zabývala současným stavem zavádění Eurokódů v členských zemích, potřebou harmonizace, zjednodušování a také jejich dalším rozvojem.


Předsedové jednotlivých subkomisí seznámili delegáty z členských zemí CEN se stavem prací na revizích Eurokódů a s plány na jejich další rozvoj. Zasedání se zúčastnil také dr. A. Pinto ze Společného výzkumného centra Evropské komise (Joint Research Center - JRC), jež pověřila Evropská komise (EK) technickou podporou zavádění Eurokódů v zemích CEN a databází národně stanovených parametrů NDP. JRC se také zabývá propagací Eurokódů v mimoevropských zemích.
Na zasedání se probíral současný stav národního zavádění Eurokódů v členských zemích, jejich uplatňování v praxi a potřeby dalšího rozvoje. Komise se shodla, že je důležité, aby se Eurokódy v jednotlivých zemích zavedly korektně (kompletně a nezkráceně) a aby se v rámci každé země přijalo co možná nejvíce doporučených hodnot národně stanovených parametrů (NDP). Původní národní normy pro navrhování konstrukcí je potřebné zrušit a zpracovat pouze krátké národní přílohy, které se zejména budou vyjadřovat k výběru parametrů NDP na území každé země.
Jednání technické komise CEN/TC 250 se zúčastnilo přes 50 delegátů zemí CEN a také hosté ze stavební fakulty Moskevské státní univerzity. Zástupci moskevské fakulty pak v rámci společenského setkání v Betlémské kapli poděkovali prof. J. A. Calgarovi, předsedovi technické komise, prof. H. Gulvanessianovi a prof. M. Holickému za jejich technickou pomoc při zavádění Eurokódů v Rusku a udělili jim čestné doktoráty.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2012).