Zpět na předpisy

Trestněprávní odpovědnost právnických osob

29. března 2012
Mgr. Renáta Aubrechtová

Trestní právo znalo do současné doby pouze trestní odpovědnost fyzických osob, přičemž byl kladen důraz na individuální trestní odpovědnost.


K prolomení tohoto rysu došlo z důvodu nárůstu počtu právnických osob, jejich složitějších organizačních struktur a vzhledem k rozvoji trestné činnosti páchané těmito osobami. V neposlední řadě bylo s ohledem na nutnost splnění mezinárodních závazků ČR zejména v rámci EU nutné upravit trestní odpovědnost právnických osob. Ministerstvo spravedlnosti ČR proto připravilo návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, který Poslanecká sněmovna dne 6. prosince 2011 přijala, když přehlasovala veto prezidenta republiky. Tento zákon nabyl účinnosti k 1. lednu 2012.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2012).