Zpět na stavby

Stavebnictví v únoru 2009

12. května 2009
Ing. Petra Cuřínová

Stavební produkce v únoru 2009 meziročně klesla ve stálých cenách o 14,3 %, po očištění od vlivu pracovních dnů klesla o 13,2 % (únor 2009 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně).

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.
Spoluautoři:
Ing. Silvie Lukavcová

Meziroční pokles stavební produkce zčásti ovlivnily méně příznivé klimatické podmínky. Podobně jako v předchozích měsících pokračoval pokles produkce v pozemním stavitelství (19,5 %) a růst produkce inženýrského stavitelství (+5,3 %). Meziroční zpomalení stavební produkce inženýrského stavitelství se dalo předpokládat z důvodu neobvykle vysoké srovnávací základny z února 2008, kdy byl zejména s ohledem na příznivé klimatické podmínky zaznamenán růst stavební produkce o 32,7 % (jednalo se hlavně o finančně nákladné stavby silnic a dálnic).

Stavební povolení
Od začátku roku do konce února 2009 bylo stavebními úřady na území České republiky vydáno celkem 15 542 stavebních povolení, tj. o 954 méně než ve stejném období roku 2008. Na budovy bylo vydáno celkem 8811 ohlášení a povolení, tj. o 494 méně než za stejné období roku 2008. V tom na bytové budovy 5732 (o 497 méně) a nebytové budovy 3079 (o 3 více). Na stavby k ochraně životního prostředí stavební úřady vydaly 2179 povolení, tj. o 339 méně než ve stejném období roku 2008. Na ostatní stavby byl počet vydaných povolení 4534, což je meziročně o 121 méně.

Bytová výstavba
Vývoj bytové výstavby v prvních dvou měsících roku 2009 pokračoval v trendu započatém na konci loňského roku. Výraznější pokles je u zahájených bytů, u bytů dokončených budou projevy zpomalování stavební výstavby postupné. V lednu a únoru roku 2009 bylo zahájeno 5631 bytů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 představuje pokles o 16,5 %. Největší byl pokles u bytů v bytových domech, kde jich bylo zahájeno o necelou polovinu méně. Vzestup byl zaznamenán u bytů v nebytových budovách na více než dvojnásobek a rovněž u bytů vznikajících stavebními úpravami nebytových prostor. Tyto byty však představují pouze malé procento z celkového počtu nově zahájených bytů. Mírný vzestup počtu zahájených bytů byl rovněž v přístavbách, nástavbách a vestavbách k rodinným domům. Nejvíce bytů se v lednu a únoru letošního roku dokončilo v Praze (1551 bytů), Středočeském kraji (1234 bytů) a Jihočeském kraji (742 bytů). Tyto tři kraje představují 54 % celkového počtu dokončených bytů. Ve všech krajích s výjimkou Prahy a Olomouckého kraje bylo nejvíce bytů dokončeno v rodinných domech. Ve výše zmíněných krajích to bylo v domech bytových. Nové byty v nebytových budovách, kterých bylo v prvních dvou měsících dokončeno jedenapůlkrát více než ve stejném období loňského roku, se objevují hlavně v Praze. Zčásti to jsou byty v polyfunkčních budovách, které se pro statistické účely řadí do budov nebytových. Na opačném konci pomyslného žebříčku se již tradičně ocitají kraje Karlovarský (77 bytů) a Ústecký (161 bytů).

Produkce pozemního a inženýrského stavitelství (stejné období předchozího roku = 100)
¤ Produkce pozemního a inženýrského stavitelství (stejné období předchozího roku = 100)