Zpět na stavby

Stavebnictví v listopadu 2008

23. února 2009
Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce klesla v listopadu 2008 meziročně ve stálých cenách o 5,6 %. Pokud vyloučíme vliv pracovních dní (v listopadu 2008 bylo o tři pracovní dny méně), snížil se objem stavební produkce o 2,2 %. Vývoj stavební produkce i nadále ovlivňoval růst inženýrského stavitelství, ale jeho tempo ve srovnání s předchozím měsícem zpomalilo. Pokračoval pokles produkce pozemního stavitelství.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Očistí-li se objem stavební produkce od vlivu sezonních a náhodných faktorů, získají se také meziměsíčně srovnatelné údaje: v listopadu 2008 byla stavební produkce reálně o 0,2 % nižší než v říjnu stejného roku. Trend stavební výroby se meziměsíčně nezměnil. Stavební práce podle dodavatelských smluv klesly v listopadu 2008 u podniků s 20 a více zaměstnanci ve stálých cenách o 6,4 % oproti listopadu 2007. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zaznamenaly meziroční pokles o 5,6 % a těžiště spočívalo zejména v inženýrském stavitelství, kde stavební produkce vzrostla o 3,2 %. Práce v pozemním stavitelství již několikátý měsíc v řadě poklesly, a to o 12,5 %. Také stavební práce na opravách a údržbě zaznamenaly meziroční snížení (o 6,3 %). Značný pokles stavební výroby byl opět vykázán na pracích v zahraničí - jejich objem se meziročně snížil o 24,1 %. Ve struktuře stavebních podniků podle počtu zaměstnanců byl v lednu až listopadu zaznamenán nárůst stavební produkce ve všech velikostních skupinách. Nejrychleji rostla stavební produkce malých podniků do 50 zaměstnanců, a to meziročně o 1,4 %. Středně velké podniky (od 50 do 249 zaměstnanců) zvýšily objem stavební produkce o něco pomaleji - o 0,4 %. Nejpomalejší tempo růstu stavební produkce bylo zaznamenáno u velkých stavebních podniků nad 250 zaměstnanců, které dodaly pouze o zanedbatelných 0,1 % více stavebních prací než ve stejném období roku 2007. Zásluhu na tomto výsledku má zejména propad objemu stavebních prací v kategorii největších podniků nad tisíc zaměstnanců (-7,3 %).

Rozklad časové řady stavební produkce v období 01/2007-11/2008
¤ Rozklad časové řady stavební produkce v období 01/2007-11/2008

Zaměstnanost a mzdy
Počet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a více zaměstnanců, vzrostl v listopadu 2008 o 0,1 % proti listopadu roku 2007. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 27 988 Kč a meziročně se zvýšila o 10,2 % (reálná mzda vzrostla o 5,6 %). Průměrná hodinová mzda byla 196 Kč a proti stejnému období 2007 byla vyšší o 21,7 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se snížila o 6,6 % a na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila o 3,2 %. Vzhledem k nižšímu počtu pracovních dní bylo odpracováno o 9,3 % méně hodin.
Ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci v lednu až listopadu 2008 pracovalo 158,9 tisíc osob, což je o 0,5 % méně než ve stejném období roku 2007. Tento pokles způsobil úbytek manuálně pracujících ve stavebních firmách - z celkového počtu zaměstnanců jich bylo 99,0 tisíc (-1,2 %). Naopak počet THP vzrostl o 0,8 % na 59,9 tisíc osob. Vývoj počtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriích byl značně rozdílný. Velké rozdíly ve vývoji počtu zaměstnanců byly i v členění podle OKEČ. V pozemním a inženýrském stavitelství pracovalo 126,5 tisíce zaměstnanců (-1,5 %), na stavebních montážích 18,0 tisíce osob (+1,9 %) a na dokončovací stavební činnosti 5,8 tisíce zaměstnanců (+5,5 %). Průměrná nominální mzda se ve stavebnictví zvýšila o 11,0 % na 24 162 Kč. Mzda se zvýšila jak manuálně pracujícím (19 346 Kč), tak i THP (32 119 Kč). V pozemním a inženýrském stavitelství vzrostla průměrná mzda o 11,3 % na 24 650 Kč, na stavebních montážních pracích na 23 838 Kč (+10,3 %) a na dokončovací stavební činnosti na 20 015 Kč (+10,4 %).