Zpět na stavby

Stavebnictví v listopadu 2007

5. února 2008
Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce vzrostla v listopadu 2007 meziročně ve stálých cenách o 7,0 %. Pokud vyloučíme vliv pracovních dní, zvýšil se objem stavební produkce o 5,4 %.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Zpomalení tempa růstu je způsobeno tím, že v listopadu roku 2007 bylo o jeden pracovní den více než v roce 2006. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 se zvýšily objemy stavebních prací ve všech sledovaných směrech výstavby kromě ostatních prací. Výrazně vzrostla produkce inženýrského stavitelství, a to zejména na opravách, modernizacích a rekonstrukcích silnic. To souviselo především s uvolněním značných finančních prostředků na tyto práce, zejména pro municipální sektor.
Stavební práce podle dodavatelských smluv vzrostly v listopadu 2007 u podniků s 20 a více zaměstnanci ve stálých cenách o 6,7 % oproti listopadu 2006. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zaznamenaly meziroční růst o 4,9 % a těžiště tohoto růstu spočívalo zejména v inženýrském stavitelství, kde stavební produkce vzrostla o 11,2 %. Práce v pozemním stavitelství v podstatě stagnovaly, když stouply o nepatrných 0,4 %. Také na opravách a údržbě pracovaly stavební firmy celkem intenzivně a oproti listopadu roku 2006 zvýšily objem stavebních prací o 15,5 %. Stavební podniky více pracovaly také v zahraničí, a to meziročně o 28,3 %. Naopak značný pokles stavební výroby byl opět zaznamenán na ostatních pracích - jejich objem se meziročně snížil o 46,4 %.
Ve struktuře stavebních podniků podle počtu zaměstnanců byl zaznamenán nárůst stavební produkce u všech velikostních skupin. Nejrychleji rostla stavební produkce malých podniků do 50 zaměstnanců, a to meziročně o 10 %. Středně velké podniky (od 50 do 249 zaměstnanců) zvýšily objem stavební produkce o něco pomaleji - o 7,3 %. Nejmenší tempo růstu stavební produkce bylo zaznamenáno u velkých stavebních podniků nad 250 zaměstnanců, které dodaly o 3,4 % více stavebních prací než ve stejném období roku 2006. Zásluhu na tomto výsledku má zejména propad objemu stavebních prací v kategorii podniků s 500 až 999 zaměstnanci (-16,5 %).

Přírůstek indexu stavebních prací

+6,7

v tom (rozklad v procentních bodech):
nová výstavba, rekonstrukce a modernizace
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství
opravy a údržba
ostatní práce
práce v zahraničí


+4,1
+0,2
+3,9
+1,9
-0,3
+1,0

¤ Rozklad meziročního přírůstku indexu stavebních prací

Leden až listopad

Index ze stálých cen

2007

2006

Stavební práce v mil. Kč běžných cen

317.692

290.466

105,9

z toho podle OKEČ:
příprava staveniště
pozemní a inženýrské stavitelství
stavební montážní práce
dokončovací stavební činnost


4.443
288.409
19.438
5.202


3.767
265.377
17.048
3.960


113,8
105,3
109,7
126,4

¤ Stavební práce podle dodavatelských smluv v členění podle sektoru (podniky s 20 a více zaměstnanci)

Zaměstnanost, mzdy a produktivita práce

Ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci v lednu až listopadu 2007 pracovalo 159,7 tisíce osob, což je o 1,5 % méně než ve stejném období roku 2006. Tento pokles způsobil poměrně značný úbytek manuálně pracujících ve stavebních firmách - z celkového počtu zaměstnanců jich bylo 100,2 tisíce (-3,5 %). Naopak počet THP vzrostl o 2 % na 59,5 tisíce osob. Vývoj počtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriích byl značně rozdílný.
Velké rozdíly ve vývoji počtu zaměstnanců byly i v členění podle OKEČ. V pozemním a inženýrském stavitelství pracovalo 128,4 tisíce zaměstnanců (-2,6 %), na stavebních montážích 17,6 tisíce osob (0,0 %) a na dokončovací stavební činnosti 5,5 tisíce zaměstnanců (+5,1 %). V regionálním členění podle sídla stavebního podniku poklesl počet zaměstnanců od počátku roku v téměř všech krajích. Průměrná nominální mzda se ve stavebnictví zvýšila o 8,4 % na 21 768 Kč. Mzda se zvýšila jak manuálně pracujícím (17 681 Kč), tak i THP (28 653 Kč). V pozemním a inženýrském stavitelství vzrostla průměrná mzda o 8,7 % na 22 139 Kč, na stavebních montážních pracích na 21 612 Kč (+8,6 %) a na dokončovací stavební činnosti na 18 143 Kč (+8,0 %).

Velikost podniků podle počtu zaměstnanců

Průměrný evidenční počet zaměstnanců

Průměrná měsíční mzda zaměstnance

Produktivita práce ze stálých cen

Celkem

-1,5

+8,4

+7,5

20 - 49
50 - 99
100 - 199
200 - 249
250 - 499
500 - 999
1 000 a více

-2,2
-2,9
2,8
-11,6
-0,4
-9,9
+5,5

+8,5
+8,7
+11,2
+6,8
+8,2
+7,3
+4,7

+12,5
+12,4
+8,9
-3,2
+13,8
-7,3
+1,2

¤ Meziroční změny ukazatelů práce v lednu až listopadu 2007 podle velikosti podniku (podniky s 20 a více zaměstnanci)

Přírůstek indexu orientační hodnoty staveb +0,6

v tom (rozklad v procentních bodech):
nová výstavba
změna dokončených staveb


-6,2
+6,8

¤ Rozklad meziročního přírůstku indexu orientační hodnoty staveb

Kraj

Počet vydaných stavebních povolení

Orientační hodnota v mil. Kč

Celkem

z toho budovy:

Celkem

z toho budovy:

bytové

nebytové

bytové

nebytové

ČR celkem

108.531

44.217

19.011

321.316

105.593

112.826

Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

Ostatní orgány
(územně nerozděleno)

9.237
19.589
8.323
6.095
2.975
6.153
3.640
5.223
4.837
5.730
13.984
6.004
5.789
9.967

985

5.879
7.983
2.976
2.134
951
2.647
1.294
1.999
2.132
1.976
5.506
2.183
2.038
4.517

2

1.633
2.481
1.510
1.287
615
1.363
473
929
919
1.250
2.319
1.044
1.090
1.916

182

37.428
39.836
15.337
14.353
6.759
16.565
6.052
12.944
12.338
13.811
32.656
12.983
11.810
48.991

39.453

17.804
21.083
6.303
4.420
1.984
4.674
3.333
4.778
5.558
3.961
13.145
4.699
4.398
9.443

10

14.037
10.446
3.649
6.434
2.297
6.147
1.625
5.026
3.793
6.766
13.674
3.932
3.697
29.093

2.210