Zpět na stavby

Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2007

2. ledna 2008
Ing. Petra Cuřínová

Ve třetím čtvrtletí roku 2007 se růst stavební produkce zastavil. Celková stavební produkce byla proti třetímu čtvrtletí roku 2006 o 0,1 % nižší.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Vývoj stavební produkce negativně ovlivňoval pokles v inženýrském stavitelství (o 10,9 %) způsobený vysokou srovnávací základnou, zpožděním v přípravě a financování nových inženýrských staveb, nedostatkem některých pracovních profesí a doznívajícím nedostatkem vybraných druhů stavebních materiálů. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 se zvýšily objemy stavebních prací u nové výstavby, rekonstrukcí a modernizací, a to především u pozemního stavitelství (o 5,7 %), kde dále intenzivně probíhala realizace developerských stavebních projektů zahraničních investorů.
Ve třetím čtvrtletí 2007 byly provedeny stavební práce za 139 768 mil. Kč. Stavební produkce malých podniků (do 19 zaměstnanců) tvoří podle odhadu ČSÚ více než třetinu z celkového objemu stavebních prací. Rozhodující podnikovou základnu stavebnictví tvořilo 2505 podniků s 20 a více zaměstnanci, které provedly stavební práce za 97 237 mil. Kč, tj. o 0,3 % méně než ve třetím čtvrtletí roku 2006. Na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích bylo prostavěno 82 837 mil. Kč (podobně jako ve stejném období roku 2006) a na opravách a údržbě 10 659 mil. Kč (-11,5 %).

3. čtvrtletí

Od počátku roku

2007

2006

Index ze stálých cen

S celkem v mil. Kč běžných cen

97 237

94 591

99,7

106,5

S v tuzemsku

93 799

92 176

98,3

105,1

v tom:
nová výstavba, rekonstrukce a modernizace
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství

opravy a údržba
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství

ostatní práce


82 837
51 677
31 160

10 659
4 940
5 719

303


80 041
46 631
33 410

11 636
5 003
6 633

500


100,0
106,9
90,2

88,5
95,0
83,5

58,7


106,9
115,3
93,9

93,3
96,9
90,0

70,6

S v zahraničí

3 438

2 414

142,4

157,6

¤ Stavební práce podle dodavatelských smluv (S) za podniky s 20 a více zaměstnanci

Zaměstnanost

Průměrný evidenční počet zaměstnanců pracujících ve stavebních podnicích, které ve 3. čtvrtletí 2007 měly 20 a více zaměstnanců, byl 163,6 tisíce osob (o 2,0 % méně než ve třetím čtvrtletí 2006), z toho manuálně pracujících bylo 103,6 tisíce osob (o 4,0 % méně). Počet technickohospodářských zaměstnanců se zvýšil o 1,7 % (+981 osob), což souviselo zejména s rozvojem developerských činností u velkých stavebních podniků. Pokles počtu zaměstnanců nastal u více než dvou třetin velikostních skupin. Největší pokles byl u podniků s 300 až 399 zaměstnanci (-21,1 %). Nejvyšší nárůst počtu zaměstnanců byl u podniků se 400 až 499 zaměstnanci (+29,1 %). V pozemním a inženýrském stavitelství pracovalo 131,1 tisíce zaměstnanců (-3,7 %), na stavební montážní činnosti 18,3 tisíce osob (+3,4 %) a na dokončovací stavební činnosti 5,8 tisíce zaměstnanců (+6,5 %).

Mzdy

Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci ve 3. čtvrtletí 2007 dosáhla 22 037 Kč a byla o 6,8 % vyšší proti stejnému období roku 2006. Hodinová mzda činila 151 Kč a byla vyšší o 7,9 %. Nejvíce se zvýšila u podniků s 100 až 199 zaměstnanci (+10,5 %) a nejméně u podniků s 1000 a více zaměstnanci (+2,6 %). V pozemním a inženýrském stavitelství vzrostla průměrná mzda o 7,2 % na 22 488 Kč, u stavebních montážních prací vzrostla mzda o 7,4 % a dosáhla 21 626 Kč, u dokončovací stavební činnosti se zvýšila o 5,7 % a byla 18 256 Kč.

3. čtvrtletí

Od počátku roku

2007

2006

Index ze stálých cen

Průměrná měsíční nominální mzda v Kč

22 037

20 643

106,8

108,9

z toho podle OKEČ
příprava staveniště
pozemní a inženýrské stavitelství
stavební montážní práce
dokončovací stavební činnosti


17 539
22 488
21 626
18 256


17 626
20 967
20 128
17 273


99,5
107,2
107,4
105,7


104,0
109,2
109,0
108,0

¤ Mzdy ve stavebnictví v členění podle OKEČ za podniky s 20 a více zaměstnanci

3. čtvrtletí 2007 - komentář

I když z pohledu 3. čtvrtletí 2007, jak vyplývá z uváděných údajů, se růst stavební produkce porovnání s 3. čtvrtletí 2006 prakticky zastavil, od počátku roku 2007 došlo k nárůstu stavební produkce ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Stavební podniky (včetně odhadu za podniky do 20 zaměstnanců, provedly v 1. až 3. čtvrtletí 2007 stavební práce za 360,2 mld. Kč v běžných cenách, což je o 7,4 % více než v 1. až 3. čtvrtletí 2006 (index stálých cen). Což je stále solidní nárůst produkce celého odvětví stavebnictví.
Ve stavebnictví v 3. čtvrtletí 2007 bylo 453,1 tis. pracujících, z toho 279,8 tis. zaměstnanců. Oproti 3. čtvrtletí 2006 došlo k celkovému nárůstu pracujících ve stavebnictví o 15,9 tis. (nárůst o 3,5 %). U zaměstnanců nárůst je 2,1 tis. (nárůst o 0,7 %). Rozhodující část přírůstku pracujících ve stavebnictví je soustředěna v kategorii podnikatelé (13,9 tis. osob).
Tento růst zaměstnanosti ve stavebnictví a celkem i mírný pokles zaměstnanců u podniků s 20 a více zaměstnanci v porovnání s vyšší dynamikou stavební produkce (od počátku roku) svědčí o růstu výkonnosti stavebnictví. Tomu odpovídá i příznivý vývoj produktivity práce. Celkově lze 3. čtvrtletí hodnotit z pohledu ročních očekávání jako ?neutrální? s tím, že z pohledu dalších období velkou důvěru nevzbuzuje vývoj a stav zakázek stavebních podniků ani vývoj vydaných stavebních povolení stavebními úřady. Koncem roku před zahájením platnosti změny DPH se však můžeme zřejmě dočkat i nečekaných překvapení, co se týká rozsahu stavební produkce.

Doplňující informace o vývoji stavebnictví ve třetím čtvrtletí roku 2007

3. čtvrtletí

Od počátku roku

2007

2006

Index ze stálých cen

Celkem v mil. Kč běžných cen

97.237

94.591

99,7

106,5

Z toho podle OKEČ
příprava staveniště
pozemní a inženýrské stavitelství
stavební montážní práce
dokončovací stavební činnosti


1.330
88.286
6.011
1.571


1.122
86.762
5.448
1.187


114,4
98,7
106,4
127,7


124,1
105,8
109,9
127,1

¤ Stavební práce podle dodavatelských smluv (S) v členění podle převažující činnosti (OKEČ)
za podniky s 20 a více zaměstnanci

Velikost podniků
Podle počtu zaměstnanců

3. čtvrtletí

Od počátku roku

Struktura

Index ze stálých cen

Celkem

100,0

99,9

107,4

Malé podniky
0 - 19
20 - 49

44,8
30,4
14,4

102,2
100,5
105,8

110,6
109,1
114,7

Střední podniky
50 - 99
100 - 249

21,6
10,2
11,4

99,3
106,2
93,9

107,5
108,8
106,3

Velké podniky
250 - 499
500 a více

33,6
7,5
26,1

97,5
100,6
96,7

102,8
117,4
98,9

¤ Růst a struktura stavební produkce podle velikosti podniků

3. čtvrtletí

Od počátku roku

2007

2006

Index ze stálých cen

Celkem v mil. Kč běžných cen

97.237

94.591

99,7

106,5

v tom podle sektoru:
nefinanční podniky veřejné
nefinanční podniky soukromé
nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
domácnosti


665
78.171
17.124
1.277


476
75.520
17.238
1.357


134,5
100,4
96,4
90,9


155,5
106,9
103,7
99,9

¤ Stavební práce podle dodavatelských smluv (S) v členění podle ISEKTORU za podniky s 20 a více zaměstnanci

3. čtvrtletí

Od počátku roku

2007

2006

Index ze stálých cen

Počet zaměstnanců v tisících osob

163,6

166,9

98,0

98,7

Z toho podle OKEČ
příprava staveniště
pozemní a inženýrské stavitelství
stavební montážní práce
dokončovací stavební činnosti


7,4
131,1
18,3
5,8


6,6
136,2
17,7
5,4


111,9
96,3
103,4
106,5


109,6
97,8
99,8
103,8

¤ Zaměstnanost ve stavebnictví v členění podle OKEČ za podniky s 20 a více zaměstnanci

3. čtvrtletí

Od počátku roku

2007

2006

Index ze stálých cen

Průměrná měsíční nominální mzda v Kč

22.037

20.643

106,8

108,9

Z toho podle OKEČ
příprava staveniště
pozemní a inženýrské stavitelství s
tavební montážní práce
dokončovací stavební činnosti


17.539
22.488
21.626
18.256


17.626
20.967
20.128
17.273


99,5
107,2
107,4
105,7


104,0
109,2
109,0
108,0

¤ Mzdy ve stavebnictví v členění podle OKEČ za podniky s 20 a více zaměstnanci

Související články: