Zpět na stavby

Stavebnictví ve 2. čtvrtletí 2008

11. září 2008
Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2008 meziročně klesla ve stálých cenách o 1,3 %. Ve srovnání se stejným obdobím 2007 se snížily objemy stavebních prací u nové výstavby, rekonstrukcí a modernizací, a to především u pozemního stavitelství. V ostatních směrech výstavby došlo k nárůstu.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Objem stavební produkce

Ve 2. čtvrtletí roku 2008 byly provedeny stavební práce za 134 576 mil. Kč. Stavební produkce malých podniků (do 19 zaměstnanců) činila podle odhadu ČSÚ více než třetinu z celkového objemu stavebních prací. Rozhodující podnikovou základnu stavebnictví tvořilo 2444 podniků s 20 a více zaměstnanci, které provedly stavební práce za 87 700 mil. Kč, tj. o 1,8 % méně než ve 2. čtvrtletí roku 2007. Na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích bylo prostavěno 74 617 mil. Kč (-3,7 %) a na opravách a údržbě 9 832 mil. Kč (+9,8 %). Stavební práce v zahraničí se zvýšily o 8,2 %. Ostatní práce se zvýšily o 11,2 %.
Více než 90 % produkce realizovaly podniky s převažující činností pozemní a inženýrské stavitelství (pokles o 3,0 %). Malý podíl (1,8 %), avšak nejvyšší tempo růstu vykázaly podniky zabývající se dokončovací stavební činností.
Z hlediska velikosti podniku, stanovené podle počtu zaměstnanců, byl zaznamenán nárůst objemu stavebních prací pouze u středních podniků. U velikostní kategorie 50 až 99 zaměstnanců se zvýšil objem stavební produkce o 3,2 %.

Zaměstnanost

Průměrný evidenční počet zaměstnanců pracujících ve stavebních podnicích, které ve 2. čtvrtletí 2008 měly 20 a více zaměstnanců, byl 158,5 tisíce osob, z toho manuálně pracujících bylo 99,1 tisíce osob (o 1,9 % méně). V pozemním a inženýrském stavitelství pracovalo 126,2 tisíce zaměstnanců (-2,5 %), na stavební montážní činnosti 17,9 tisíce osob (+3,0 %) a na dokončovací stavební činnosti 5,7 tisíce zaměstnanců (+6,5 %).

Mzdy

Průměrná měsíční nominální mzda zaměstnanců ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2008 dosáhla 23 745 Kč a byla o 10,7 % vyšší proti stejnému období roku 2007. Hodinová mzda činila 153 Kč a byla vyšší o 9,7 %. V pozemním a inženýrském stavitelství vzrostla průměrná mzda o 10,6 % na 24 132 Kč, u stavebních montážních prací vzrostla mzda o 11,4 % a dosáhla 23 719 Kč, u dokončovací stavební činnosti se zvýšila o 9,6 % a dosáhla 19 705 Kč.

Stavební povolení

Stavební úřady ve 2. čtvrtletí 2008 vydaly 32 824 stavebních povolení, což bylo o 14,4 % více než ve 2. čtvrtletí 2007. V hlavním městě Praze se vydalo 2171 povolení, přičemž 65 % jich bylo určeno pro bytovou výstavbu. Počet meziročně vzrostl u staveb na ochranu životního prostředí o 30,8 %, u nebytových budov o 18,1 %, u staveb ostatních o 14,3 % a u bytových budov o 7,8 %. Na novou výstavbu stavební úřady vydaly 18 796 povolení, což představuje meziroční nárůst o 20,8 %. Větší nárůst byl zaznamenán u všech druhů výstavby, a to u staveb na ochranu životního prostředí o 37,9 %, u staveb ostatních o 19,0 %, u nebytových budov o 14,0 % a u bytových budov o 13,6 %. Na změny dokončených staveb vydaly 14 028 povolení, což je o 6,9 % více než ve stejném období minulého roku. U těchto povolených staveb byl největší nárůst o 20,8 % u nebytových budov a pokles o 11,1 % u staveb na ochranu životního prostředí.

Přírůstek indexu stavebních prací -1,8

v tom (rozklad v procentních bodech):
nová výstavba, rekonstrukce a modernizace
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství
opravy a údržba
ostatní práce
práce v zahraničí


-3,2
-3,5
+0,3
+1,0
+0,1
+0,3

¤ Rozklad meziročního přírůstku indexu stavebních prací 2. čtvrtletí 2008, podniky s 20 a více zaměstnanci

2. čtvrtletí

Od počátku roku

2007

2008

Index v % ze stálých cen

S celkem v mil. Kč běžných cen

85.427

87.700

98,2

100,4

S v tuzemsku

82.774

84.831

97,8

99,8

nová výstavba, rekonstrukce a modernizace
v tom:
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství

opravy a údržba
v tom:
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství

ostatní práce

73.893

46.350
27.543

8.554

4.115
4.439

327

74.617

45.545
29.072

9.832

4.439
5.392

382

96,3

93,6
101,0

109,8

103,0
116,2

111,2

99,0

95,7
105,8

107,4

101,5
114,0

106,2

S v zahraničí

2.653

2.869

108,2

113,6

¤ Stavební práce podle dodavatelských smluv (S) za podniky s 20 a více zaměstnanci