Zpět na stavby

Stavebnictví ve 2. čtvrtletí 2009

1. října 2009
Ing. Petra Cuřínová

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2009 ve stálých cenách zůstala na úrovni minulého roku. Podobně jako v předchozím období pokračoval pokles v pozemním stavitelství a produkce v tomto odvětví klesla o 8,5 %. Naopak inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 21,9 %.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.
Spoluautoři:
Ing. Silvie Lukavcová

Pro lepší srovnatelnost údajů o stavební výrobě se každý měsíc provádí sezónní očištění celé časové řady metodou TRAMO/SEATS implementovanou v programovém produktu DEMETRA. Časová řada použitá pro toto sezónní očišťování začíná údaji od ledna 1998. Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2009 očištěná od sezónních vlivů vzrostla ve srovnání s 1. čtvrtletím o 2,5 %.

Bytová výstavba
Ve 2. čtvrtletí roku 2009 byla zahájena výstavba 9736 bytů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 znamená pokles o 21,2 %. Nejvyšší část bytové výstavby byla zahájena v oblasti rodinných domů (5055), jejich počet však meziročně klesl o 20,0 %. Počet zahájených bytů v bytových domech se snížil o 27,1 %. Největší vzestup oproti stejnému období loňského roku byl zaznamenán u přístaveb, nástaveb a vestaveb k bytovým domům, a to o 30,1 %. Meziročně vzrostl také počet zahájených bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách (+4,2 %). Průměrná podlahová plocha jednoho zahájeného bytu v nové bytové výstavbě byla 127,7 m2 s orientační hodnotou 21,6 tis. Kč za 1 m2.
Dokončena byla výstavba 7770 bytů, což představuje meziroční přírůstek 5,6 %. Nejvíce bylo dokončeno bytů v rodinných domech (3603). To v meziročním srovnání znamená pokles o 7,0 % a v domech bytových (2986), což představuje meziroční nárůst o 39,9 %. Ve srovnání s 2. čtvrtletím roku 2008 vzrostl také počet dokončených bytů v domech s pečovatelskou službou a domovech-penzionech a ve stavebně upravených nebytových prostorách.

Stavební zakázky
Ve 2. čtvrtletí 2009 uzavřely sledované stavební podniky v tuzemsku 8983 nových stavebních zakázek, což představuje meziroční pokles o 1,1 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 19,7 % a činila 49,6 mld. Kč, na pozemním stavitelství 17,8 mld. Kč (-42,6 %) a na inženýrském stavitelství 31,8 mld. Kč (+3,3 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky ve 2. čtvrtletí 2009 činila 5,5 mil. Kč a byla meziročně o 18,8 % nižší.

Změna indexu zahájených bytů

-21,2

v tom (rozklad v procentních bodech):
rodinné domy

-10,2

bytové domy

-8,7

ostatní

-2,3


¤ Rozklad meziroční změny indexu zahájených bytů 2. čtvrtletí 2009

Změna indexu dokončených bytů

+5,6

v tom (rozklad v procentních bodech):

rodinné domy

-3,7

bytové domy

+11,6

ostatní

-2,3


¤ Rozklad meziroční změny indexu dokončených bytů 2. čtvrtletí 2009

Vývoj stavební produkce, meziroční změny
¤ Vývoj stavební produkce, meziroční změny

Vývoj objemu nových stavebních zakázek
¤ Vývoj objemu nových stavebních zakázek