Zpět na stavby

Stavebnictví v červenci 2008

30. října 2008
Ing. Petra Cuřínová

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Celková stavební produkce v červenci meziročně vzrostla ve stálých cenách o 6,9 %. Pokud vyloučíme vliv pracovních dní, zvýšil se objem stavební produkce o 1,8 %. Toto zpomalení tempa růstu je způsobeno tím, že v červenci roku 2008 bylo dokonce o tři pracovní dny více než v roce 2007. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku zaznamenala největší růst stavební produkce v inženýrském stavitelství, a to jak na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích, tak i na opravách a údržbě. To souviselo především s uvolněním značných finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie do tohoto segmentu stavebnictví.
Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly ve stálých cenách o 7,7 %. Stavební práce na nové výstavbě, rekonstrukci a modernizaci vzrostly o 6,4 % (příspěvek 5,4 procentního bodu), v tom pozemní stavitelství kleslo o 3,3 % (příspěvek -1,8 p. b.) a inženýrské stavitelství vzrostlo o 23,0 % (příspěvek 7,2 p. b.). Stavební práce v zahraničí vzrostly o 18,7 % (příspěvek 0,8 p. b.). Zvýšení zaznamenaly opravy a údržba o 13,1 % (příspěvek 1,4 p. b.) a ostatní práce o 23,0 % (příspěvek 0,1 p. b.). V lednu až červenci 2008 vzrostla stavební produkce meziročně v běžných cenách o 6,4 %. Pokud by v roce 2008 platily ceny roku 2000, zvýšila by se její hodnota reálně pouze o 1,6 %.
Rozhodující podnikovou základnu tvořilo 2405 stavebních podniků s 20 a více zaměstnanci, které provedly stavební práce za 181 016 mil. Kč, což je reálně o 1,5 % více než ve srovnatelném období předchozího roku. Na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích bylo prostavěno 155 370 mil. Kč (+0,1 %) a na opravách a údržbě 18 766 mil. Kč (+8,2 %).

Zaměstnanost, mzdy a produktivita práce

Ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci v lednu až červenci 2008 pracovalo 157,2 tisíce osob, což je o 0,4 % méně než ve stejném období roku 2007. Tento pokles způsobil úbytek manuálně pracujících ve stavebních firmách - z celkového počtu zaměstnanců jich bylo 97,6 tisíce (o 1,4 % méně). Naopak počet THP vzrostl o 1,1 % na 59,6 tisíce osob. Vývoj počtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriích byl značně rozdílný. Velké rozdíly ve vývoji počtu zaměstnanců byly i v členění podle OKEČ. V pozemním a inženýrském stavitelství pracovalo 125,2 tisíce zaměstnanců (-1,8 %), na stavebních montážích 17,7 tisíce osob (+2,4 %) a na dokončovací stavební činnosti 5,7 tisíce zaměstnanců (+7,2 %). Průměrná nominální mzda se ve stavebnictví zvýšila o 12,5 % na 23 654 Kč. Mzda se zvýšila jak manuálně pracujícím (18 698 Kč), tak i THP (31 762 Kč). V pozemním a inženýrském stavitelství vzrostla průměrná mzda o 13,2 % na 24 169 Kč, na stavebních montážních pracích na 23 199 Kč (+10,7 %) a na dokončovací stavební činnosti na 19 514 Kč (+10,1 %).

Stavební povolení

Stavební úřady v červenci 2008 vydaly 11 055 stavebních povolení a jejich počet meziročně vzrostl o 13,5 %. Orientační hodnota povolených staveb byla 35,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2007 vzrostla o 16,2 %. Na nové stavby bylo vydáno 6463 stavebních povolení v hodnotě 24,2 mld. Kč, což meziročně představuje nárůst o 19,0 %. Růst orientační hodnoty u nové výstavby byl spojen především s finančně nákladnými stavbami dopravní infrastruktury.

Přírůstek indexu stavebních prací +7,7

v tom (rozklad v procentních bodech):
nová výstavba, rekonstrukce a modernizace
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství
opravy a údržba
ostatní práce
práce v zahraničí+5,4
-1,8
+7,2
+1,4
+0,1
+0,8

¤ Rozklad meziročního přírůstku indexu stavebních prací, červenec 2008

Leden až červenec

Index ze stálých cen

2008

2007

Stavební práce v mil. Kč běžných cen

181.016

170.492

101,5

z toho podle sektoru:
nefinanční podniky veřejné
nefinanční podniky soukromé
nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
domácnosti


2.720
141.595
34.610
2.091


1.359
137.144
29.642
2.347


214,3
98,5
111,7
85,0

¤ Stavební práce podle sektoru, podniky s 20 a více zaměstnanci