Zpět na stavby

Stavebnictví v roce 2010

3. dubna 2011
Ing. Zbyněk Novotný, CSc.

Objem stavební produkce zaznamenal v roce 2010 výrazný pokles. Za celý rok to bylo o -7,8 %, z toho objem prací charakteru pozemního stavitelství klesl o -8,4 % a prací charakteru inženýrského stavitelství o -6,7 %.


Pokud se budeme věnovat poslednímu čtvrtletí, pokles činil -4,9 %, z toho produkce charakteru pozemního stavitelství klesla o -3,1 % a produkce charakteru inženýrského stavitelství o -8,4 %. Konkrétní čísla za poslední měsíc, prosinec, jsou následující: pokles činil -14,6 %, z toho produkce charakteru pozemního stavitelství klesla o -14,3 % a produkce charakteru inženýrského stavitelství o -15,6 %.
Znovu se tak potvrdilo, že hospodářská krize se ve stavebnictví plně projevila až v tomto roce, když meziroční pokles o -0,9 % v roce 2009 bylo možné, snad eufemisticky, nazvat jen stagnací.
Rozdíl mezi oběma lety se projevil i v některých dalších směrech; např. v tom, že ještě v roce 2009 celkem v sedmi měsících došlo k meziročnímu nárůstu produkce, zatímco v roce 2010 ve všech dvanácti měsících objem produkce meziročně zaostal. Přitom v lednu až dubnu lze mluvit o propadu v řádu desítek procent. Tomuto propadu se, bohužel, po mírnějším tempu poklesu v červnu až listopadu, opět přiblížil prosincový pokles o -14,6 %. A to po slibném výsledku v listopadu, jehož produkce byla meziročně nižší jen o -0,1 % (a to v porovnání s poměrně vysokou produkcí v listopadu roku 2009, která byla vyšší o +5,8 % než v ?předkrizovém? roce 2008). Na druhou stranu je však také třeba vzít v úvahu mimořádně nepříznivé klimatické podmínky loňského prosince: proti dlouhodobému průměru o +36 % více srážek a o -3,9 °C nižší teploty.
Na poklesu produkce se podílely především práce charakteru pozemního stavitelství, které zaznamenaly pokles jak v roce 2009, tak v roce 2010; na výše uvedeném poklesu celkové produkce o -7,8 % se pokles těchto práce podílel -5,6 %, tj. téměř třemi čtvrtinami.
Produkce charakteru inženýrského stavitelství začala meziročně zaostávat až v roce 2010 (přesně od prosince 2009), z toho ve třech měsících o cca -15 %. Na celkovém snížení produkce se pokles prací inženýrského stavitelství podílel -2,2 %, tj. cca z jedné čtvrtiny. Přitom za rok 2009 došlo v tomto segmentu stavební produkce ještě k výraznému meziročnímu nárůstu o +14,1 %, především díky pracím na státních zakázkách; v tomto pohledu tedy došlo v roce 2010 k výrazné změně ve vývoji.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 04/2011).