Zpět na stavby

Stavebnictví v prvním čtvrtletí roku 2009

2. července 2009
Ing. Petra Cuřínová

Stavební produkce v 1. čtvrtletí roku 2009 meziročně klesla ve stálých cenách o 11,5 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla ve srovnání se 4. čvrtletím roku 2008 nižší o 2,0 %. Inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 8,7 % a produkce pozemního stavitelství klesla o 16,5 %.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.
Spoluautoři:
Ing. Silvie Lukavcová

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci se v 1. čtvrtletí roku 2009 meziročně zvýšil o 0,1 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda meziročně klesla o 2,6 % a činila 24 372 Kč. Výrazný pokles průměrné mzdy v 1. čtvrtletí roku 2009 byl způsoben vysokou srovnávací základnou roku 2008, kdy byly vyplaceny mimořádně vysoké odměny. Po očištění vlivu těchto mimořádných odměn by průměrná mzda vzrostla v 1. čtvrtletí o 3,7 %.
V 1. čtvrtletí roku 2009 byla zahájena výstavba 8721 bytů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 znamená pokles o 8,9 %. Nejvíce bylo zahájeno staveb bytů v rodinných domech (4207), jejich počet však meziročně klesl o 9,7 %. Počet zahájených staveb bytů v bytových domech se snížil o 30,7 %. Největší vzestup oproti stejnému období loňského roku byl zaznamenán u bytů v nebytových budovách, a to více jak dvojnásobný. Meziročně rostly také počty zahájených staveb bytů v přístavbách, nástavbách a vestavbách (+7,5 %). Průměrná podlahová plocha jednoho zahájeného bytu v nové bytové výstavbě byla 128,9 m2 s orientační hodnotou 20,8 tis. Kč za 1 m2.
V 1. čtvrtletí roku 2009 se počet vydaných stavebních povolení meziročně snížil o 5,2 %, stavební úřady jich vydaly 24 972. Na nové stavby bylo vydáno 14 318 stavebních povolení (-4,1 %) a pro změny dokončených staveb 10 654 stavebních povolení (-6,5 %). Počet stavebních povolení klesl ve všech kategoriích výstavby, pouze ostatní stavby zůstaly na úrovni roku 2008. Největší pokles byl zaznamenán u staveb na ochranu životního prostředí a u bytových budov.
Orientační hodnota staveb povolených v 1. čtvrtletí roku 2009 činila 87,7 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2008 klesla o 3,5 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán pokles orientační hodnoty stavebních povolení o 3,3 % na 57,8 mld. Kč. Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 29,9 mld. Kč (pokles o 3,8 %). Orientační hodnota povolených staveb klesla téměř ve všech kategoriích výstavby, a to u nebytových budov o 18,9 %, u staveb ostatních o 5,5 % a u bytových budov o 3,9 %. Byla povolena výstavba 7 staveb s orientační hodnotou vyšší než 1 mld. Kč. Z velké části se jedná o stavby dopravní infrastruktury a výstavbu výrobních a skladovacích hal.

Změna indexu stavební produkce -11,5
v tom (rozklad v procentních bodech):
pozemní stavitelství -13,2
inženýrské stavitelství +1,7

Rozklad meziročni změny indexu stavebni produkce v prvnim čtvrtleti roku 2009

Stavební zakázky
V 1. čtvrtletí roku 2009 uzavřely sledované stavební podniky v tuzemsku 6108 nových stavebních zakázek, což představuje meziroční pokles o 6,6 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 33,9 % a činila 35,2 mld. Kč, na pozemním stavitelství 16,2 mld. Kč (-40,5 %) a na inženýrském stavitelství 19,0 mld. Kč (-27,1 %). Propad objemu uzavřených stavebních zakázek byl zčásti ovlivněn neobvykle vysokou srovnávací základnou z 1. čtvrtletí roku 2008, kdy objem nových zakázek na inženýrském stavitelství narůstal o 137,9 %. Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v 1. čtvrtletí roku 2009 činila 5,8 mil. Kč a byla meziročně o 29,3 % nižší.
Ke konci 1. čtvrtletí roku 2009 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 10,6 tisíc zakázek. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 215,4 mld. Kč. Z celkového objemu připadlo na práce v tuzemsku 204,4 mld. Kč, což při meziročním srovnání představuje nárůst o 3,5 %. Z celkového stavu tuzemských zakázek ke konci 1. čtvrtletí roku 2009 připadalo na veřejné zakázky 150,5 mld. Kč a na soukromé 53,9 mld. Kč. Relace mezi soukromými a veřejnými zakázkami je ovlivněna tím, že ve statistickém zjišťování jsou zahrnuty především větší stavební podniky, které mají výrazně vyšší podíl veřejných zakázek. Na stavební práce v zahraničí byly uzavřeny zakázky v hodnotě 11,0 mld. Kč.

Vývoj stavební produkce, bazický index ze stálých cen
¤ Vyvoj stavebni produkce, bazicky index ze stalych cen

Vývoj nově uzavřených zakázek v mil. Kč běžných cen
¤ Vyvoj nově uzavřenych zakazek v mil. Kč běžnych cen