Zpět na stavby

Stavebnictví v prvním čtvrtletí 2007

7. června 2007
Ing. Petra Cuřínová

Celková stavební produkce v prvním čtvrtletí 2007 meziročně vzrostla ve stálých cenách o 28,9 %, po očištění od sezónních vlivů o 29,7 %. Ve srovnání se stejným obdobím 2006 se zvýšily objemy stavebních prací ve všech směrech výstavby, především vzrostla produkce u pozemního stavitelství.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Velmi příznivé klimatické podmínky umožnily stavbařům prakticky neomezeně provádět veškeré stavební práce. Růst produkce byl ovlivněn realizací developerských stavebních projektů zahraničních investorů zaměřených především na výstavbu administrativních a multifunkčních center. Inženýrské stavitelství rostlo zejména vlivem výstavby dálnic a rekonstrukcemi a modernizacemi železničních tratí včetně jejich uzlů. Detaily viz graf.

vývoj stavební produkce - meziroční produkce 2005-200
Vývoj stavební produkce - meziroční produkce 2005-2007

Objem stavební produkce

V prvním čtvrtletí roku 2007 byly provedeny stavební práce za 90 177 mil. Kč. Stavební produkce malých podniků do 19 zaměstnanců činila podle odhadu ČSÚ více jak třetinu z celkového objemu stavebních prací. Rozhodující podnikovou základnu stavebnictví tvořilo 2 355 podniků s 20 a více zaměstnanci, které provedly stavební práce za 55 581 mil. Kč, tj. o 28,7 % více než v prvním čtvrtletí roku 2006. Na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích bylo prostavěno 48 729 mil. Kč (+29,0 %) a na opravách a údržbě 4 738 mil. Kč (+11,0 %). Stavební práce v zahraničí se zvýšily o 91,4 % a ostatní práce vzrostly o 17,0 %.Převážnou část produkce realizovaly podniky s převažující činností pozemní a inženýrské stavitelství. Nejmenší podíl, ale nejvyšší tempo růstu vykázaly podniky zabývající se především přípravou staveniště.

Bytová výstavba

V 1. čtvrtletí 2007 se dále zvyšoval rozsah prací na bytové výstavbě. což bylo ovlivněno zejména těmito faktory:

  • trvale příznivá situace na trhu stavebního spoření a hypoték;
  • podpora mladým manželům při získání prvního bytu;
  • připravující se změny DPH na bytovou výstavbu od 1.1.2008;
  • rekordně teplá zima, která umožnila vyšší nasazení technických a pracovních kapacit.

Byla zahájena výstavba 9 165 bytů a ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 došlo k růstu o 0,5 % (+48 bytů). Největší nárůst byl zaznamenán u bytů v rodinných domech, kde bylo zahájeno o téměř tisíc bytů více. Zahájené byty v ostatních typech budov poklesly.
Dokončeno bylo 8 337 bytů a tento údaj rekordní od roku 1996. Meziročně tak vzrostl počet dokončených bytů o 20,3 %, což představuje 1 408 bytů. Více dokončených bytů bylo zaznamenáno ve všech kategoriích výstavby s výjimkou bytů ve stavebně upravených nebytových prostorách a nástavbách, přístavbách a vestavbách.

Zahájené byty na 1 000 obyvatel v roce 2006 podle okresů
Zahájené byty na 1 000 obyvatel v roce 2006 podle okresů

Dokončené byty na 1 000 obyvatel v roce 2006 podle okresů
Dokončené byty na 1 000 obyvatel v roce 2006 podle okresů

Zahájené a dokončené byty leden až březen 2007

Leden až březen

2007

2006

Zahájené byty v tom:
v rodinných domech
v bytových domech
v nástavbách, přístavbách a vestavbách
v domech s pečovatelskou službou a domovech-penzionech
v nebytových budovách
ve stavebně upravených nebytových prostorech

9 165
4 503
2 854
955
198
470
185

9 117
3 534
3 460
1 005
312
486
320

Dokončené byty v tom:
v rodinných domech
v bytových domech
v nástavbách, přístavbách a vestavbách
v domech s pečovatelskou službou a domovech-penzionech
v nebytových budovách
ve stavebně upravených nebytových prostorech

8 337
3 687
3 349
791
162
158
190

6 929
2 899
2 561
860
113
122
374