Zpět na stavby

Stavební zakázky ve 3. čtvrtletí 2006

9. února 2007
Ing. Petra Cuřínová

Statistika týkající se objemu stavebních zakázek uzavřených ve třetím čtvrtletí loňského roku. Počet nových stavebních zakázek směřovaných na novou výstavbu se zvýšil. Opravy a údržba zaznamenaly pokles.

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Nové stavební zakázky

Ve 3. čtvrtletí 2006 uzavřely v tuzemsku sledované stavební podniky 24 835 nových stavebních zakázek v celkové hodnotě 81,1 mld. Kč, což při meziročním srovnání představuje zvýšení o 3,4 %. Z tohoto objemu nových stavebních zakázek bude více než 90 % směřovat na novou výstavbu, rekonstrukce a modernizace. Stavební práce na opravách a údržbě dlouhodobě zpomalují svoji dynamiku, což se projevuje i na nových zakázkách - ve 3. čtvrtletí 2006 jejich objem poklesl o téměř 11 %.
Podle směru výstavby hodnota nově uzavřených zakázek:

  • vzrostla u nebytových budov výrobních o 45,8 % (příspěvek 5,3 procentních bodů);
  • vzrostla u inženýrských staveb o 6,4 % (příspěvek 2,3 p. b.);
  • poklesla u vodohospodářských staveb o 29,9 % (příspěvek -1,0 p. b.);
  • poklesla u nebytových budov nevýrobních o 7,7 % (příspěvek -1,9 p. b.);
  • poklesla u bytových budov o 0,8 % (příspěvek -0,1 p. b.).

Vývoj nově uzavřených zakázek v letech 2003-2006

Zvýšení hodnoty nově uzavřených zakázek u nebytových budov výrobních o 45,8 % ovlivnilo uzavření finančně nákladných zakázek na výstavbu výrobních závodů, hal a servisů, což navazuje na meziroční růst orientační hodnoty stavebních povolení u nebytových budov ve 3. čtvrtletí 2006 o 51,4 %. Naopak nižší meziroční hodnota nově uzavřených zakázek u vodohospodářských staveb vyplývá ze skutečnosti, že většina operativních protipovodňových opatření již byla postavena a další rozsáhlejší akce jsou dosud v přípravě.
Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v tuzemsku dosáhla 3,3 mil. Kč a proti 3. čtvrtletí 2005 byla o 20,1 % vyšší. Veřejné zakázky byly uzavřeny v průměru za 4,7 mil. Kč (+22,3 %) a jejich velikost v jednotlivých čtvrtletích kolísá. Průměrná velikost soukromé zakázky se trvale pohybuje kolem 2 mil. Kč a ve 3. čtvrtletí to bylo 2,4 mil. Kč (+25,4 %).
Z celkové hodnoty 81,1 mld. Kč nových zakázek připadlo na veřejné zakázky 43,4 mld. Kč, což sice bylo o 5 % méně oproti minulému roku, ale v předchozích čtvrtletích byly zaznamenány výrazné nárůsty (+50 % a +40 %). Soukromých zakázek bylo uzavřeno za 37,7 mld. Kč (+15,5 %). Podle počtu zakázek naopak převažovaly zakázky soukromé, které tvořily 62,9 % z celkového počtu 24 835 nově uzavřených zakázek. Veřejné zakázky se uzavírají především na výstavbu inženýrských a vodohospodářských děl, kde tvoří více jak 80 % z celkového počtu nových zakázek. Naopak malý podíl veřejného sektoru je u zakázek na bytové budovy a budovy nebytové výrobní - kolem 20 %. Při výstavbě nebytových budov nevýrobních činí veřejné zakázky zhruba polovinu.

Nové stavební zakázky v 1. až 3. čtvrtletí 2006

Zásoba stavebních zakázek a časové rozložení jejich realizace

K 30. 9. 2006 měly stavební podniky uzavřeno v tuzemsku 20 450 stavebních zakázek v celkové hodnotě 211,9 mld. Kč, což je zhruba na stejné úrovni jako v minulém roce a představuje to zásobu práce pro stavební podniky na devět a půl měsíce. V zahraničí uzavřely ke konci 3. čtvrtletí stavební podniky 242 stavebních zakázek v celkové hodnotě 11,6 mld. Kč, což oproti minulému roku znamená mírný nárůst o 6 %.
Z celkového počtu zakázek uzavřených ke konci 3. čtvrtletí 2006 bude do 6 měsíců realizováno 78,4 %. Do jednoho roku bude uskutečněno 94,6 %, což je téměř stejné jako ve 3. čtvrtletí 2005. Tento ukazatel se dlouhodobě pohybuje nad 90 %.

Struktura zásoby stavebních zakázek k 30. 9. 2006

Z celkové hodnoty tuzemských zakázek bude do 6 měsíců realizováno 48,0 % a do jednoho roku jich bude provedeno 75,3 %, což oproti 3. čtvrtletí 2005 představuje nárůst o 3 procentní body.

Realizace stavebních zakázek v letech 2005 a 2006

Mezi velikostí hodnoty stavební zakázky a velikostí stavebního podniku existuje přímá závislost. Velké stavební zakázky realizují především stavební podniky, které zajišťují příslušnou výstavbu v celém rozsahu na určené technologické úrovni.

Hodnota stavební zakázky v závislosti na velikosti podniku