Zpět na stavby

Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2007

14. ledna 2008
Ing. Petra Cuřínová

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Ve 3. čtvrtletí 2007 uzavřely sledované stavební podniky 22 347 nových stavebních zakázek (meziroční pokles o 11,3 %) v celkové hodnotě 64,6 mld. Kč (pokles o 21,1 %). Hodnota nově uzavřených zakázek vzrostla jen u bytových budov. Největší příspěvek k poklesu hodnoty nově uzavřených zakázek měly inženýrské stavby a nebytové budovy nevýrobní zejména z důvodu vysoké srovnávací základny, kdy ve 3. čtvrtletí 2006 byly uzavřeny finančně náročné zakázky silniční a dálniční infrastruktury a zakázky na výstavbu administrativních center. Dále i ve 3. čtvrtletí 2007 docházelo ke zpoždění přípravy a financování veřejných zakázek na inženýrských stavbách.
Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v tuzemsku dosáhla 2,9 mil. Kč (u veřejné zakázky 3,7 mil. Kč a u soukromé zakázky 2,5 mil. Kč) a proti 3. čtvrtletí 2006 byla o 11,0 % nižší. Z celkové hodnoty nově uzavřených zakázek připadlo na veřejné zakázky 29,1 mld. Kč (podíl 45,1 %; meziroční pokles o 33,5 %), z toho inženýrské stavitelství 17,0 mld. Kč (podíl 58,5 %; meziroční pokles o 34,7 %). Na soukromé zakázky připadlo 35,5 mld. Kč (podíl 54,9 %; meziroční pokles o 6,7 %), z toho pozemní stavitelství 28,3 mld. Kč (podíl 79,7 %; meziroční pokles o 4,9 %). Podle počtu zakázek převažovaly zakázky soukromé, které tvořily 64,6 % z celkového počtu nově uzavřených zakázek.
Celková hodnota stavebních zakázek, které měly stavební podniky uzavřeny v tuzemsku ke konci 3. čtvrtletí 2007, dosáhla 200,6 mld. Kč. Ve srovnání se stavem na konci 2. čtvrtletí 2007 hodnota stavebních zakázek v tuzemsku poklesla o 5,9 %. Velké a střední stavební podniky (se 100 a více zaměstnanci) se na hodnotě uzavřených zakázek podílely 87,6 %.

Počet zaměstnanců podniku

Stav zakázek ke konci 3. čtvrtletí 2007 v tuzemsku

Podíl zakázek veřejného sektoru v %

hodnota v mil. Kč

počet

průměrná hodnota zakázky v mil. Kč

hodnota

počet

Celkem

200.568

18.600

10,8

62,8

40,9

1000 a více
500 - 999
400 - 499
300 - 399
200 - 299
100 - 199
75 - 99
50 - 74
25 - 49
20 - 24

105.287
17.139
5.321
9.918
19.483
18.486
4.694
6.536
10.986
2.718

2.193
753
251
364
1.328
2.798
1.339
2.103
4.745
2.726

48,0
22,8
21,1
27,2
14,7
6,6
3,5
3,1
2,3
1,0

78,0
63,2
38,6
34,5
55,7
39,9
45,2
38,3
34,8
35,8

61,0
47,7
68,9
64,0
46,7
33,8
39,0
38,1
36,7
31,8

¤ Hodnota stavební zakázky v závislosti na velikosti podniku

Z celkového počtu 18,6 tisíc uzavřených zakázek ke konci 3. čtvrtletí 2007 bude do 6 měsíců realizováno 80,2 %. Do jednoho roku bude uskutečněno 94,0 % stavebních zakázek.
Z celkové hodnoty 200,6 mld. Kč uzavřených zakázek bude do 6 měsíců realizováno 44,7 %. Do jednoho roku bude provedeno 69,2 %. Hodnota uzavřených stavebních zakázek k 30. 9. 2007 ve výši 200,6 mld. Kč představuje zásobu práce pro stavební podniky na více než 8 měsíců. Ve srovnání se stavem na konci 2. čtvrtletí 2007 se zásoba práce nepatrně zvýšila.

2006

2007

1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

1.Q

2.Q

3.Q

Hodnota zakázek ke konci čtvrtletí v %

Realizace do 12 měsíců

74,9

77,2

75,4

72,7

72,1

71,3

69,2

z toho:
do 6 měsíců
více než 12 měsíců


47,9
25,1


52,2
22,8


48,1
24,6


42,3
27,3


46,7
27,9


46,7
28,7


44,7
30,8

¤ Realizace stavebních zakázek v letech 2006 a 2007

Související články: