Zpět na předpisy

Stavební vyhlášky k novele ZVZ

21. října 2012
Ing. Jiří Košulič

Novela zákona o veřejných zakázkách obsahuje zmocnění Ministerstva pro místní rozvoj ČR k vydání prováděcích právních předpisů ke stavebním zakázkám. Jedná se o první ?stavební? vyhlášky k zákonu, které mají přispět k větší transparentnosti veřejných zakázek zejména tím, že podporují standardní postupy při přípravě a realizaci staveb. Vyhlášky jsou účinné od 1. září 2012.


Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR se podílel na přípravě návrhů vyhlášek k příslušné dokumentaci, soupisu prací a obchodním podmínkám. Protože zkušenosti z praxe zatím nejsou, reaguji v tomto textu na dotazy, které se ke mně dostaly, a to z pohledu věcného záměru.

Vyhláška č. 230/2012 Sb.

Stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zmocnění k vydání této vyhlášky je uvedeno v § 44 odst. 4 zákona. Týká se obsahu zadávací dokumentace u veřejné zakázky na zhotovení stavby podle příslušné dokumentace a soupisu prací dodaných zadavatelem.

Zadání veřejné zakázky na stavební práce včetně zpracování projektové dokumentace podle § 44 odst. 5 zákona, tedy formou stanovení požadavků na výkon a funkci, zůstává beze změny, tato vyhláška se na ně nevztahuje.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2012).