Zpět na stavby

Stavební sezona ve SWIETELSKY Rail CZ je v plném proudu

31. října 2023
PR článek

Přinášíme vám přehled novinek ze staveb společnosti SWIETELSKY Rail CZ. Na následujících řádcích se dočtete o nově získaných zakázkách, končících stavbách či o novém strojním vybavení.


Dostavba pěší lávky v Chebu je těsně před dokončením

Dostavba lávky pro pěší a cyklisty přes železniční koridor v Chebu se blíží do svého závěru a během září bude předána do rukou města, které celou stavbu financuje. Největší investiční akci Chebu za poslední roky zkomplikovala insolvence původního zhotovitele, který stavbu opustil v srpnu minulého roku. Už dva měsíce poté ale na dostavbě lávky začali pracovat naši kolegové ze SWIETELSKY Rail CZ, kteří se museli na stavbě rychle přizpůsobit, zajistit dodavatele a navázat na termíny výluk. Lávka zajistí propojení centra města s jeho periferiemi Maškov a Švédský vrch. Po dokončení lávky se zkrátí obyvatelům trasa do centra města ze současných 2 km na 400 m.

Lávka pro pěší je navržena jako předpjatá betonová konstrukce doplněná o dvojici ocelových pylonů se semiradiálně uspořádanými závěsy zajišťujícími překlenutí nejdelšího pole o délce 87 m. Celková délka nosné konstrukce je 397,1 metrů a překlenuje svými 10 poli celkem 39 kolejí v prostoru nádraží. Nosná konstrukce byla realizována ve výrobně a jednotlivé segmenty byly postupně vysouvány přes celé kolejiště (s pomocí soustavy montážních podpěr) společně s již instalovanými dříky pylonů, které jsou integrální součástí nosné konstrukce.

Celkem 13 segmentů se montovalo přímo na Švédském vrchu a následně se vysouvalo do Riegrovy ulice. Výstavba jednoho segmentu včetně vyskládání bednění, vyvázání výztuže, uložení betonu, výsunu a předepnutí trvala zhruba měsíc. Výsun z důvodu omezených možností výluk probíhal vždy v noci ze soboty na neděli. Výsun posledního segmentu č. 13 proběhl začátkem února, poslední 14. segment, se vybudoval již přímo na místě. Cena za dostavbu lávky činila 88 mil. Kč bez DPH.

Obr. 2 Strojní linka PM 1000 URM. Celková délka soupravy dosahuje až 1,2 km včetně vozů

Nasazení strojní linky PM 1000 URM

Prvním březnovým dnem odstartovala poslední etapa modernizace 1. železničního koridoru (kompletní rekonstrukce železničního spodku a svršku) v téměř 10 km dlouhém úseku mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí a hned čtyřikrát během čtyř měsíců se na něm objevila naše strojní linka PM 1000 URM. V období od března do června byla v provozu celkem 28 dní.

Rekonstrukce byla s ohledem na co nejmenší omezení vlakové dopravy rozdělena na čtyři etapy a práce probíhaly vždy jen na jedné koleji. Začátkem každé etapy byl jeden den na přípravné práce, následujících sedm dní pracoval náš sanační stroj a po zbytek měsíce probíhaly dokončovací práce na dané etapě.

Strojní linka PM 1000 URM je nasazována na sanaci pražcového podloží včetně pročištění štěrkového lože, prováděné technologií bez snášení kolejového roštu. Pracuje bezkonkurenční rychlostí zhruba 0,5 km tratě za den. Tato špičková technologie tak významně zkracuje výluky a šetří čas a peníze. Další velkou výhodou stroje je optimalizované opětovné použití stávajícího materiálu.

Modernizace jednoho z nejvytíženějších českých koridorů probíhala pod taktovkou sdružení EUROVIA CS, a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., byla dokončena koncem června a od 1. července se na něj vrátil plný provoz všech vlaků.

Nové zakázky v podobě rekonstrukce a údržby železničních úseků

Na jaře tohoto roku se společnosti SWIETELSKY Rail CZ podařilo získat nové zakázky pro Správu železnic v podobě rekonstrukce a údržby vybraných železničních úseků. Jedná se zejména o cyklickou údržbu trati v úseku Praha-Holešovice – Vraňany (termín realizace květen 2023 – leden 2024) a společně ve sdružení se společností STRABAG Rail o cyklickou údržbu trati v úseku Praha-Běchovice (mimo) – Poříčany (mimo) s termínem realizace červenec 2023 – leden 2024. Na obou těchto zakázkách dojde k úpravě geometrické polohy koleje, doplnění štěrkového lože, výměně pražců a kolejnic, nasazeny budou čistička štěrku RM 95 RT a podbíječka. Dále budou kolegové ze společnosti SWIETELSKY Rail CZ nově pracovat i na obnově železničního svršku v délce 3,5 km na železničním úseku Veselí nad Lužnicí – Počátky v hodnotě 55 mil. Kč. Dojde zde ke kompletní výměně štěrkového lože, pražců a kolejnic.

Nová podbíječka ASP STOPFEXPRESS 09-3X

Společnost SWIETELSKY Rail CZ obdržela v červnu tohoto roku od mateřské společnosti k dlouhodobému užívání další, již třetí podbíječku. Konkrétně se jedná o typ ASP STOPFEXPRESS 09-3X od výrobce Plasser & Theurer, která se v roce 1998 stala první kontinuální strojní podbíječkou na světě s podbíjecím třípražcovým agregátem. V případě potřeby je možnost přepnout podbíjení na jednopražcové. Podbíječka o hmotnosti 96 tun má pracovní výkon na stavbě 900 m/hod. při 0. podbití, 1 100 m/hod. při 1. podbití a 1 400 m/hod. při 2. podbití. Pracovní výkon při údržbě je 1 700 m/hod. Nová podbíječka ihned nalezne uplatnění na nově získaných zakázkách v rámci rekonstrukce a údržby železničních úseků.

TEXT A FOTO: z podkladů společnosti SWIETELSKY Rail CZ

Obr. 3 Stopfexpress 09-3X je kontinuálně pracující automatická strojní podbíječka pro úpravu koleje, podbíjející současně až 3 pražce