Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 10/2023

V aktuálním čísle 10/2023 časopisu Stavebnictví si můžete přečíst například tyto články:

Stavební firma Blecha
Rodinná firma bratří Blechů patřila na konci 19. a na počátku 20. století k významným českým stavebním firmám, které ovlivnily vývoj našeho stavebnictví řadou realizací ve spolupráci s vynikajícími architekty nebo i vlastními návrhy především nájemních domů zejména v rozrůstající se Praze.

Krejcarová lávka přes Ohři v Sokolově
Nová zavěšená ocelová lávka pro pěší a cyklisty přes Ohři v Sokolově nahradila původní konstrukci lávky propojující historické centrum města s parkem a současně i s ostrovem dělícím hlavní a boční rameno řeky.

Předpjaté betonové železniční mosty na trati Púchov – Považská Bystrica
Článek se zabývá koncepčním návrhem dvou předpjatých železničních mostů, které byly zprovozněny v roce 2022. Jedná se o železniční most přes Váh a železniční most přes Nosickou přehradu.

Uzel Plzeň, 5. stavba Lobzy – Koterov, výstavba zárodku silničního tunelu a modernizace železniční trati
V rámci projektu byl zdvoukolejněn úsek železniční trati mezi Koterovem a Lobzy a rekonstruován most v Plzni-Božkově. Původní stanice Plzeň-Koterov byla pro osobní dopravu zrušena; nahradila ji nová zastávka Plzeň-Slovany. Nejnáročnější součástí projektu bylo vybudování zárodku budoucího silničního tunelu, který povede pod železnicí.

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 8. listopadu 2023.