Zpět na stavby

Stavební povolení - 3. čtvrtletí 2007

14. ledna 2008
Ing. Petra Cuřínová

Autor:


Vystudovala VŠE v Praze, zaměření hospodářská politika a demografie. Ještě při studiu nastoupila do Českého statistického úřadu, kde postupně pracovala v oddělení statistiky investic, makroekonomických analýz a nyní se věnuje statistice stavebnictví a bytové výstavby.

Stavební úřady ve 3. čtvrtletí 2007 vydaly 32 486 stavebních povolení, což bylo o 16,1 % méně než ve 3. čtvrtletí 2006. Stavební povolení pro bytové budovy meziročně poklesly o 10,3 %, u nebytových budov o 19,3 %. V Hlavním městě Praze bylo vydáno 2 375 povolení, přičemž přes 62,2 % jich bylo určeno pro bytovou výstavbu.


Orientační hodnota staveb povolených ve 3. čtvrtletí 2007 byla 90,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 poklesla o 9,7 %. Pokles byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou, kdy ve stejném období loňského roku byla vydána stavební povolení na modernizace a rekonstrukce v energetice a na výstavbu dálnic. Novou výstavbou vzniknou stavby v hodnotě 58,8 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 8,0 %. Změnou dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě 31,8 mld. Kč, což je o 12,7 % méně než ve stejném období minulého roku.
Z pohledu jednotlivých druhů staveb nejvíce poklesla orientační hodnota stavebních povolení u nebytových budov o 26,5 %, u staveb pro životní prostředí o 25,7 % a u staveb ostatních o 3,3 %. U budov bytových se předpokládaná hodnota zvýšila o 6,2 %.

3. čtvrtletí 2007

Počet

Orientační hodnota

absolutně

meziroční index
v %

absolutně
v mil. Kč

meziroční index
v %

Bytové budovy
Nebytové budovy
Stavby na ochranu životního prostředí
Ostatní stavby

13.247
5.628
5.249
8.362

89,7
80,7
72,6
85,8

33.940
24.430
5.830
26.446

106,2
73,5
74,3
96,7

Od počátku roku

Bytové budovy
Nebytové budovy
Stavby na ochranu životního prostředí
Ostatní stavby

36.383
15.186
13.661
21.955

97,5
83,9
75,1
88,4

85.408
88.917
17.637
66.465

105,4
96,5
88,5
90,6

¤ Struktura stavebních povolení

Stavební úřady povolily v 3. čtvrtletí 2007 výstavbu budov s podlahovou plochou 2 480 tis. m2. Nárůst proti stejnému období roku 2006 nastal u budov bytových (o 1,3 %), u nebytových budov byl zaznamenán pokles o 27,9 %. U nové výstavby bytových budov poklesla podlahová plocha o 14,1 % a u změn dokončených staveb bytových budov byla menší o 3,2 %. Průměrná podlahová plocha u nové bytové výstavby byla 120,4 m2 s orientační hodnotou 19,7 tis. Kč za 1m2.

Související články: