Zpět na materiály, výrobky, technologie

Snižování vlhkosti zdiva v příkladech, část III. - volba nejvhodnějších metod

13. června 2011
Ing. Michael Balík, CSc.

Návrh na vytvoření vhodných podmínek pro budoucí užívání památkově chráněné budovy a zajištění bezporuchovosti jejích povrchů je často ovlivňován nově zjištěnými skutečnostmi ještě před vydáním závazných rozhodnutí z hlediska památkové ochrany. Původní koncepce, která vychází z výsledků průzkumů stávajícího stavu stavby a podmínek formulovaných investorem a zástupci památkové péče, se může stát nereálnou a dochází k diskuzím o nedostatečných nebo celkově nekvalitních předchozích průzkumech. Zjednodušeně lze říci, že realizační projektová dokumentace v takovém případě nevycházela z poznání skutečného stavu.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební  ČVUT v Praze. Je majitelem ateliéru pro návrhy sanace zdiva, ochrany fasád a souvisejících vlivů. Autor jedenácti odborných publikací v oboru. Předseda odborné společnosti pro odvlhčování staveb ČSSI. Je expertem Českého egyptologického ústavu FF UK.


Autoři průzkumů a rozborů předkládají nezpochybnitelné a objektivní doklady o výsledcích šetření a měření stavu konstrukcí z hlediska vlhkosti, salinity a o dalších negativních vlivech, které způsobují poruchy. Ty však velmi často popisují pouze viditelné a přístupné oblasti a nejsou doplněny charakteristikou u stavu konstrukcí skrytých.

Jihozápadní kout lodi se schodištěm
¤ Jihozápadní kout lodi se schodištěm

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2011)

První článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2011)

Druhý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2011)