Zpět na materiály, výrobky, technologie

Snižování vlhkosti zdiva v příkladech, část I. - volba nejvhodnějších metod

18. února 2011
Ing. Michael Balík, CSc.

Cílem seriálu představujícího vhodné metody snižování vlhkosti zdiva je upozornit na úskalí při rozhodování o jejich výběru. Jednoznačně lze konstatovat, že žádné odvlhčovací opatření není jediným možným, a vždy lze zvolit variantní návrh. Rozhodnutí o volbě pro daný případ ideální kombinace úprav je však téměř vždy limitováno ?mantinely? z hlediska nákladů, technických možností a u památkově chráněných objektů stanovisky zástupců památkové péče.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební  ČVUT v Praze. Je majitelem ateliéru pro návrhy sanace zdiva, ochrany fasád a souvisejících vlivů. Autor jedenácti odborných publikací v oboru. Předseda odborné společnosti pro odvlhčování staveb ČSSI. Je expertem Českého egyptologického ústavu FF UK.


Nezřídka tak dochází k rozhodnutí, které nemusí být v daném případě ideální - které je kompromisem. V případech, kdy dané řešení podle názoru projektanta není ideální, bývá obtížné určit záruky za návrh a stává se, že investor poněkud omezí své původní představy o ?ideálně suchých zdech? objektu. Dále uvedené příklady v jednotlivých dílech jsou záměrně zvoleny tak, aby co nejšířeji postihovaly tuto problematiku. Mohou však také být jistým návodem při rozhodování o sanaci podobných objektů v obdobných podmínkách. V první části předvede autor sanačního návrhu průběh svého rozhodování a umožní také čtenáři se tohoto procesu účastnit.

Pohled na křídlo budovy od jihovýchodu. Stávající stav.
¤ Pohled na křídlo budovy od jihovýchodu. Stávající stav.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2011).

Druhý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2011).

Třetí článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2011).