Zpět na materiály, výrobky, technologie

Rýmařovské dřevostavby bytových a rodinných domů s materiály fermacell vyrostly loni na okraji Vídně

27. ledna 2015
redakce PR článek

Nové nízkoenergetické dřevostavby stojí v atraktivní lokalitě na východním okraji Vídně nedaleko národního parku Vídeň-Lobau. Celý rezidenční projekt ?Seefeldergasse? s 31 rodinnými domy a 3 bytovými domy byl dokončen v srpnu 2014 na celkové ploše cca 7400 m2. Hlavním subdodavatelem dřevěných částí staveb byla společnost RD Rýmařov, která na venkovních stěnách i vnitřních příčkách bytových i rodinných domů použila ve svých konstrukcích osvědčené sádrovláknité materiály fermacell.

Autor:Investorem bylo bytové vídeňské bytové družstvo EBG, které má s dřevostavbami bytových domů bohaté zkušenosti. Také proto byl projekt původně atypické betonové stavby na přání investora přepracován na dřevostavbu v konstrukci RD Rýmařov. Autorem návrhu bytových domů byl architekt Ulrich Huhs z atelieru huhs & hanenberg, rodinné domy navrhla architekta Anna Wickenhauser. U bytových domů byla celá spodní stavba, včetně podzemních garáží s betonovým jádrem, dodávkou rakouského generálního dodavatele (Ing. Friedrich Schaffer Bau GmbH). Společnost RD Rýmařov pak dodávala dřevostavbu a betonové lodžie plus všechny rodinné domy.

V rakouském Seefeldergasse nesměly být použity žádné materiály, které mají nebo mohou mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel. Vybavení bytů jako takové se pak už významně neliší od vybavení bytů u nás. Standardně jsou k dispozici dvě nebo tři obytné místnosti, kuchyňský kout, WC a koupelna. Všechny byty mají k dispozici přístup na lodžii nebo balkon, byty ve 4. NP mají přístup na jednu nebo dvě střešní terasy.Rakouský investor (na rozdíl od některých našich bytových projektů) kladl velký důraz na vybavení společných prostor bytových domů. Pod bytovými domy jsou velké podzemní garáže pro všechny obyvatele, tedy i pro ty, co si vybrali bydlení v rodinných domech. V každém bytovém domě jsou dále dvě kočárkárny, kolárna, sklepní kóje pro každý byt, technická místnost a místnost pro uklízecí firmu. Navíc je obyvatelům k dispozici celý společenský dům o užitné ploše cca 120 m2 a jeho střešní terasa.

Technické a stavební předpisy v ČR a Rakousku jsou velmi podobné, metody a postupy pro stanovení požadavků na tepelnou a požární ochranu a ochranu proti hluku jsou v Rakousku stejné jako v České republice. U rodinných domů byly předepsané hodnoty stěn, stropů a střechy REI 60, u dělících stěn mezi dvojdomky pak REI 90. Únikové cesty bytových domů mají REI 90, stěny, stropy a střecha pak REI 60. Na plnění požárních, statických a akustických parametrů se významně podílely v konstrukci stěn a příček použité sádrovláknité desky fermacell. Ve skladbě venkovní stěny o tloušťce 347 mm jsou použity hned tři vrstvy desek fermacell - 2x15 mm, 15 mm a 2x10 mm. V konstrukcích dělících stěn s REI 90 jsou také tři vrstvy desek fermacell - 2x12,5 mm, 1x12,5 mm a 2x 12,5 mm. V konstrukce obvodových stěn s požadavkem REI / REW 90 jsou použity z exteriéru 2x15 mm desky fermacell a z interiéru též 2x15 mm fermacell.. Nosné stěny v bytech jsou opláštěny jednou deskou fermacell tl. 15 mm. Protože desky fermacell tvoří pohledovou vrstvu, musely být odsouhlaseny vídeňským institutem pro ekologii Bauxund Forschung und Beratung GmbH. Firma Fermacell má zde celou řadu evropských zkoušek a certifikátů.Se zvyšujícími se nároky na ochranu energie pro vytápění se v České republice i Rakousku uplatňují úspornější hodnoty pro obálky budovy. Investor bytových a rodinných domů na Seefeldergasse 18 požadoval vyšší nízkoenergetický standard - předpokládaná celková potřeba energie u všech domů je menší než 60 kWh/m2/rok, z toho na vytápění je třeba cca polovina. Hodnoty se však výrazně neliší od hodnot, které firma RD Rýmařov nabízí tuzemským zákazníkům.

Úspora energie u rodinných domů je podpořena instalovanou vzduchotechnikou se zpětným získáváním tepla a zdrojem tepla v podobě tepelného čerpadla. U bytových domů je zdrojem tepla dálkové vytápění, které rovněž příznivě ovlivňuje energetickou bilanci bytových a veřejných prostor.

Hlavní kontrola probíhala schválením výrobní dokumentace, včetně technického zařízení budovy (TZB). Její součástí byly výkresy, statika, detaily, skladby konstrukcí s použitými materiály a projekty technického zařízení budov. Všechny dokumenty byly před začátkem stavby odsouhlaseny odborníky ze strany investora. Statika musela být schválena ještě před začátkem výroby. Stavební část a pohledové materiály byly schvalovány architektem, který požadoval vzorky materiálů a provedení vybraných detailů v měřítku 1:1. Skladby a materiály odsouhlasoval rakouský stavební fyzik a projekt TZB autorizovaný projektant v oboru.Další dozor probíhal přímo na staveništi kontrolou odsouhlaseného provedení. Z každé kontroly byl sepsán protokol o kontrole a případné nejasnosti dodatečně řešeny. Mezi další kontroly, které probíhaly na staveništi, patří kontrola zateplovacího systému, klempířských prvků a ekologie použitých materiálů. Průběžně probíhala kontrola kvality ze strany zástupce investora a generálního dodavatele. Rovněž společnost RD Rýmařov s.r.o. prováděla kontrolu kvality provedené práce. Mezi nástroje pro kontrolu patřily, kromě jiných, všechny zkoušky prováděné na stavbě, jako je zkouška vzduchotěsnosti, tlakové zkoušky instalovaných rozvodů, zkoušky těsnosti kanalizace, atp.


DŘEVOSTAVBY RD RÝMAŘOV V RAKOUSKÉM SEEFELDERGASE V ČÍSLECH

Požární bezpečnost
Na základě rakouské normy Ö-NORM jsou dle druhu objektu a podlažnosti stanoveny požární odolnosti pro jednotlivé konstrukce. Na rozdíl od České republiky se v Rakousku nezohledňuje druh požární konstrukce DP1, DP2 nebo DP3.

Předepsané hodnoty pro rodinné domy
stěny a stropy: REI 60
dělící stěny mezi dvojdomky: REI 90
střecha: REI 60

Předepsané hodnoty pro bytové domy

únikové cesty: REI 90
stěny a stropy: REI 60
střecha: REI 60
V komunikačních prostorách (schodiště) bylo instalováno zařízení pro odvod kouře. V komunikačních a veřejných prostorách pak nouzová signalizace.

Mechanická odolnost a stabilita
Postupuje se dle evropských norem EN 1995-1-1 s použitím rakouských údajů pro zatížení sněhem a větrem. Spočítaná statika byla odsouhlasena rakouským statikem.

Ochrana proti hluku a vibracím

Na základě Ö-NORM B 8115-2 jsou stanoveny hladiny hluku pro denní a noční provoz: 55dB a 45dB. Dále jsou sledovány hladiny hluku z hromadné a kolejové dopravy, zda-li se nevyskytují jiné, zvýšené hodnoty hluku. Na základě nejvyšších hodnot byly stanoveny požadavky na jednotlivé obvodové pláště a výplně otvorů.

Předepsané hodnoty pro rodinné domy

- obvodové stěny a střecha: Rw ≥ 43dB
- dělící stěny mezi dvojdomky: Rw ≥ 52dB
- okna: Rw ≥ 33dB nebo Rw+Ctr ≥ 28dB. Stavebním fyzikem bylo doporučeno zvýšená hodnota ochrany na Rw ≥ 38dB
- vchodové dveře Rw ≥ 42dB

Předepsané hodnoty pro bytové domy

obvodové stěny a střecha: Rw ≥ 43dB
dělící stěny mezi byty: Rw ≥ 55dB
dělící stěny mezi byty a komunikačními prostory: Rw ≥ 55dB
dělící stropy mezi byty: Rw ≥ 55dB, LnTw ≤ 48dB
dělící stropy mezi byty a sklepem/vjezdem do podzemní garáže: Rw ≥ 55dB
okna: Rw ≥ 33dB nebo Rw+Ctr ≥ 28dB. Stavebním fyzikem bylo doporučeno zvýšená hodnota ochrany na Rw ≥ 38dB
vchodové dveře do bytu: Rw ≥ 42dB

Bezbariérovost
Všechny byty a přízemí rodinných domů jsou provedeny s bezbariérovým přístupem.

Tepelné parametry pro obálku budovy

Součinitele prostupu tepla pro rodinné domy
obvodová stěna: U ≤ 0,178 W/m2.K
střecha: U ≤ 0,112 W/m2.K
podlaha nad zeminou: U ≤ 0,181 W/m2.K
okna: Uw ≤ 0,9 W/m2.K, při g=0,50
vstupní dveře: Uw≤0,8 W/m2.K
světlík: Uw≤1,2 W/m2.K při g=0,52

Součinitele prostupu tepla pro bytové domy
obvodová stěna: U≤0,188 W/m2.K
střecha: U≤0,08 W/m2.K
podlaha nad sklepem: U≤0,132 W/m2.K
podlaha nad vjezdem do garáže: U≤0,14 W/m2.K
okna: Uw≤1,0 W/m2.K, při g=0,50
vstupní dveře do bytového domu: Uw≤1,4 W/m2.K při g=0,53
světlík: Uw≤1,4 W/m2.K při g=0,64

Potřeba energie - rodinné domy
Spárová průvzdušnost při rozdílu tlaku 50Pa: n50≤1,0 1/h

Spotřeba tepla na vytápění pro všechny 4 typy rodinných domů:
HWB = 30,14 - 32,26 KWh/m2.rok a spadá do skupiny B dle Ö-NORM H 5055 a směrnice 2002/91/EG (při návrhové venkovní teplotě -13,2°C)

Konečná spotřeba energie pro všechny 4 typy rodinných domů:
EEB = 57,6 - 59,7 KWh/m2.rok.
Z toho vytápění cca 52 %, ohřev TUV cca 22 % a energie pro provoz zařízení budovy 26 %.

Potřeba energie - bytové domy
Spárová průvzdušnost při rozdílu tlaku 50Pa: n50≤1,5 1/h

Spotřeba tepla na vytápění pro všechny 3 bytové domy:
HWB = 30 - 33 KWh/m2.rok a spadá do skupiny B dle Ö-NORM H 5055 a směrnice 2002/91/EG (při návrhové venkovní teplotě -13,2°C)

Konečná spotřeba energie pro všechny 3 bytové domy:
EEB = 57,0 - 59,5 KWh/m2.rok.
Z toho vytápění cca 54 %, ohřev TUV cca 22 % a energie pro provoz zařízení budovy 24 %.