Zpět na osobnosti, rozhovory

Rozumná míra zisku je nutná

1. srpna 2016
Ing. Josef Matějka

Rok 2015 byl příznivý zejména pro železniční stavitelství. Ostatní segmenty trhu už tak dobrý vývoj nezaznamenaly. Situaci u dopravního stavitelství a malé i zahradní architektury popisuje Ing. Josef Matějka, jednatel a ředitel firmy CS-BETON s.r.o.

Autor:


jednatel a ředitel firmy CS-BETON s.r.o.

Jak hodnotíte rok 2015?

Rozhodně ne tak pesimisticky jako předchozí roky. Neznamená to ale, že by se ve stavebnictví odehrály významné změny směřující k jeho dynamickému růstu. Pozitivem je výrazné navýšení objemu peněz do SFDI. Velká část těchto prostředků připadla ale na železniční stavby, což je trh velmi úzce specializovaný, kam mnoho výrobků nedodáváme. Za problematickou lze označit situaci zejména v segmentu malé zahradní architektury. Jistým pozitivem je obnova činnosti developerů a jejich působení v oblasti přípravy nových staveb.

Zaznamenal jste výraznější změnu ve výkonech českého stavebnictví v roce 2015?

Výraznější změna proběhla ve výstavbě dálnic a rychlostních komunikací. Jelikož jsme jednou částí výrobního programu napojeni na dopravní stavitelství, vidíme i u nás nárůst zakázek. Podobná situace panuje v Polsku, na Slovensku a v Rakousku. Tento nárůst však neznamená zásadní boom, ale směřuje k obvyklému objemu prací, na jaký jsme byli zvyklí před začátkem takzvané ekonomické krize.

Máte v současnosti dokončenou nebo rozpracovanou nějakou zajímavou zakázku?


V oblasti malé a zahradní architektury je patrné, že období výstavby velkých nákupních a logistických center a marketů již minulo. Tomu odpovídá i změna struktury našich zakázek. Orientujeme se spíše na developery bytových komplexů a majitele rodinných domků a chat. Naší poslední velkou zakázkou byla stavba Amazonu v Dobrovízi u Prahy.

U dopravních staveb se nám daří expandovat v rámci celé střední Evropy. Dodali jsme výrobky např. na letiště Oradea v Rumunsku, tunel Blanka, dálnice a tunely na Slovensku, rychlostní komunikaci v Rakousku či námořní kontejnerové překladiště v polském Gdaňsku, kde jsme letos založili společnost CS-BETON Polska Sp. z o. o. Začínají se nám ozývat i zákazníci z Německa, což byl pro nás dosud nedostupný trh.

Jaké trendy v oblasti betonových výrobků očekáváte v nejbližších letech?

Trvale monitorujeme situaci na trhu a velmi pečlivě nasloucháme našim zákazníkům. Tyto podněty a nápady se snažíme v rozumném čase realizovat, vidíme-li v nich potenciál. Nerozšiřujeme své výrobní portfolio bez rozmyslu. Náš rozvoj je spíše pozvolný, ale zároveň systematický a udržitelný.

V oblasti malé a zahradní architektury očekáváme zájem o dlažby s vyšší estetickou a funkční hodnotou. To znamená zvýšenou poptávku po dlažbách v atraktivním barevném provedení a dlažbách s ochranným UV stabilním pečeticím nástřikem, který zabraňuje znečištění dlažby. S touto technologií jsme průkopníky na českém trhu a snažíme se svou pozici udržet i do budoucna. Stále větší oblibu si získávají i dlažby s dodatečně upravovanými povrchy např. ostařováním, brokováním či kartáčováním. Nedomnívám se však, že se tu rýsuje jakákoliv revoluce. Mění se pouze trendy barev, různých rozměrů a povrchových úprav. Proces výroby a rozsah použití výrobků zůstává stejný.

Zcela jiná je situace v oblasti výrobků z litého betonu pro silniční stavitelství. Zde se stále nachází řada námětů, jak řešit některé technické problémy stávajících technologií a používaných výrobků. Ukazují na to např. námi vyvinutá svodidla s patentově chráněným spojem. Stejně dynamicky se vyvíjí systém odvodnění pomocí štěrbinových trub. Zde se chystáme v roce 2016 uvést na trh zcela nový, opět patentem chráněný protipožární prvek do tunelů. Na trh postupně přichází i naše další patentovaná novinka - prefabrikované autobusové zastávkové panely. První realizace proběhly v minulém roce v Mostě a letos jsme již dodali první kusy do Turnova. V současné době realizujeme čtyři zastávky v Plzni.

Zavedli jste v roce 2015 do výroby nějakou novou technologii nebo inovaci?

V současné době připravujeme rozšíření našeho sortimentu o kanalizační šachty a silniční vpusti. Výrobu plánujeme spustit do poloviny roku 2016. Nejedná se o úplně novou či revoluční technologii, ale pevně věříme, že budeme schopni opět uvést na trh kompletní systém s mnoha technickými vylepšeními, který přesvědčí zákazníky, proč by se měli v budoucnu rozhodnout právě pro naše výrobky. Očekáváme též velkou synergii ze spojení tohoto programu s naším stávajícím portfoliem. Budeme tak schopni nabídnout opravdu kompletní řešení odvodnění.

Jaké největší překážky v podnikání v oboru musíte v současné době řešit?

Kupodivu nevnímám jako největší překážku v současné chvíli stát, byť některé pokusy o regulaci postrádají logiku. Za daleko větší překážku pro náš obor považuji bezbřehou investiční činnost některých našich konkurentů, kteří za mnohdy absolutně nekritické a nepochopitelné podpory bank budují kapacity, které náš malý a z demografického hlediska uvadající stát prostě nemůže pojmout. Bohužel žádné schody nevedou do nebe. Přímým důsledkem nadbytku kapacit je neustálý pokles cen zakázek a tím i značný pokles ziskovosti. S tímto trendem se potkáváme čím dál více. Výrobce drtí z jedné strany tlak na inovace, aby se odlišili a získali konkurenční výhodu, z druhé strany tlak finančních ústavů, aby vysoké úvěry včas splatili, a také tlak ze strany odběratelů, aby zboží prodávali za podnákladové ceny. Připadá mi, že se všichni soustředí jen na růst celkového obratu, ale vůbec nepřemýšlí o tom, zda to má nějaký pozitivní efekt na ekonomické výsledky dané firmy či trh obecně. Bez tvorby rozumné míry zisku se nemůže odvětví nikam posouvat, určitě ne pozitivním směrem. Toto považuji za nejzásadnější problém našeho odvětví.