Zpět na stavby

Rozšířený obloukový most přes řeku Ohři u hradu Loket

2. dubna 2011
Ing. Jaroslav Korbelář

Článek představuje neobvyklé řešení rekonstrukce a rozšíření silničního přemostění Ohře na trase komunikace R6 u Lokte. Potřeba rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na čtyřpruhovou, společně s nemožností výstavby druhého obdobného mostu bez zásahu do chráněných přírodních útvarů v údolí řeky, vedla k návrhu nové lehké ocelové trámové konstrukce s ortotropní mostovkou na stávající konstrukci železobetonového obloukového mostu.


Současně s výstavbou nové nosné ocelové konstrukce (NOK) bylo nutno zesílit stávající železobetonové pilíře a zlepšit základové poměry oblouku horninovou injektáží. Příspěvek popisuje návrh rekonstrukce, konstrukční detaily, realizaci mostu a postup montáže podélným výsunem nové NOK mostovky.

Oceněný inženýrský návrh Cena ČKAIT 2010 za sedmý ročník soutěže Cena Inženýrské Komory
Autor:
Ing. Jaroslav Korbelář, OK ČKAIT Praha
Spolupracovníci: Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. Ing. Jiří Schindler Ing. Miroslav Kroupar
Firma: VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Základní údaje o stavbě
Investor stavby:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Generální projektant stavby: PRAGOPROJEKT, a.s.
Projektant mostu: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zhotovitel mostu: Metrostav a.s., divize 4
Výroba a montáž ocelové konstrukce: Metrostav a.s., divize 7
Výsun ocelové konstrukce: SM 7, a.s.

Letecký pohled na oblouk po odebrání betonové mostovky
¤ Letecký pohled na oblouk po odebrání betonové mostovky

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 04/2011).