doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.

Absolvoval v roce 2000 Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. V současné době pracuje jako vedoucí projektant ve firmě VPÚ DECO PRAHA a.s. Současně je docentem na katedře ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce.


Nejnovější články autora