Zpět na stavby

Rekonstrukce a dostavba zastupitelského úřadu ČR v Brazílii

16. července 2012
Ing. arch. Magdalena Hlaváčková

Jedna ze tří budov bývalé československé ambasády (vybudované v letech 1965-1974) byla v letech 2008-2010 rekonstruována a dostavěna pro účely českého zastupitelského úřadu v hlavním městě Brazílie. Citlivá rekonstrukce cenné lokality získala Cenu nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v soutěži Stavba roku 2011 v kategorii Zahraniční stavby.


Původní zastupitelský úřad byl po rozpadu Československa rozdělen mezi Českou republiku a Slovenskou republiku, přičemž Slovenské republice připadla budova administrativy a rezidence velvyslance, zatímco České republice připadla budova se služebními byty diplomatů. Toto rozdělení bylo umožněno situováním budov na podélné parcele rozložené mezi dvěma paralelními obslužnými komunikacemi. Původně vedlejší hospodářský vstup v horní obytné části pozemku se po rozdělení stal hlavním vstupem nové české ambasády. Jedním z důvodů rekonstrukce byla tudíž nutnost konverze čistě obytné budovy na administrativní a obytnou a přestavba vstupu do areálu s tím, že se posílí jeho reprezentativní charakter.

Druhým a mnohem naléhavějším důvodem rekonstrukce byl technický stav čtyřicet let staré budovy. V havarijním stavu byly nejenom veškeré instalace, ale i další části stavby. Neopravitelné se ukázaly rovněž hliníkové výplně posuvných oken. Konec životnosti vykazoval také glazovaný keramický obklad, v současnosti na trhu již nedostupný. Nevyhovující byly také jak původní dřevěné a keramické podlahy (nekvalitní již při vzniku stavby), tak kamenné venkovní dlažby, jejichž kámen se lety používání natolik obrousil, že se stal v tamním klimatu nebezpečně kluzkým. Dosloužil rovněž dřevěný vestavěný nábytek i vnitřní dveře.


Hlavní budova - průchod k bytům


Vstupní objekt

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2012)